Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Stefanus

Beschermd monument van 25-10-1950 tot heden
ID: 815   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/815

Besluiten

Parochiekerk Sint-Stefanus
definitieve beschermingsbesluiten: 25-10-1950  ID: 276

Beschrijving

Deze bescherming betreft de Sint-Stefanuskerk (het gehele gebouw).


Waarden

De Sint-Stefanuskerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde

historische waarde

in casu geschiedkundige waarde


Aanduiding van

Is de bescherming van

Parochiekerk Sint-Stefanus

Dorp zonder nummer (Asse)
Georiƫnteerde longitudinale kruiskerk in classicistische stijl, opgetrokken in de periode 1754-1758 op kosten van de abdij van Affligem. Tot op heden omgeven door een deels bewaard, ommuurd kerkhof.