Beschermd monument

Turn- en feestzaal Staats Middelbare Scholen

Beschermd monument van 04-12-2003 tot heden

ID
8151
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8151

Beschrijving

De turn- en feestzaal van de voormalige Staats Middelbare Scholen, nu Gemeenschapsonderwijs, met inbegrip van hekwerk zijn beschermd als monument.Waarden

De turn- en feestzaal van de voormalige Staats Middelbare Scholen, thans Gemeenschapsonderwijs, met inbegrip van hekwerk zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
De vrijstaande en beeldbepalende turn- en feestzaal van de voormalige Staats Middelbare Scholen, in 1932 ontworpen, is een stijlzuiver voorbeeld van een ontwerp in Nieuwe Zakelijkheid. Het complex vertoont de kenmerkende strakke en evenwichtige opbouw, volumewerking én functioneel gebruik van horizontale en verticale volumes ondersteund door dito decoratieve elementen, die onder meer hernomen worden in het geometrisch uitgewerkt hekwerk aan de straatkant.
Het gaaf bewaard gebouw is een opmerkelijke realisatie in het oeuvre van stadsarchitect Fernand De Ruddere die eerder in een historiserende stijl ontwierp, maar met dit ontwerp getuigt van zijn gedegen architectuurkennis. Daarenboven is dit complex het énig gebouw in Nieuwe Zakelijkheid in Dendermonde, alwaar de interbellumarchitectuur beheerst wordt door een historiserende traditionalistische wederopbouwstijl.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Turn- en feestzaal van de Staats Middelbare Scholen

Leopoldlaan zonder nummer, Zwijvickstraat 8 (Dendermonde)
De voormalige turn- en feestzaal, een vrijstaand bakstenen volume met rechthoekig grondplan aan de Leopoldlaan werd in 1932 ten behoeve van de toenmalige Staats Middelbare Scholen door stadsarchitect Fernand de Ruddere ontworpen in de stijl van de nieuwe zakelijkheid.