Beschermd monument

Gekandelaarde welkomstlinden en geschoren hulsthaag

Beschermd monument van 16-12-2014 tot heden

ID
8154
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8154

Besluiten

Welkomstbomen, hulsthaag en hoevesite
definitieve beschermingsbesluiten: 16-12-2014  ID: 5621

Beschrijving

De welkomstbomen en de hulsthaag bij de hoeve langs de Oostmolenstraat zijn beschermd als monument. Een straal van 10 meter rond de welkomstbomen en een zone van 2,5 meter aan weerszijden van de haag zijn opgenomen in de bescherming. De erfbeplanting maakt deel uit van de als dorpsgezicht beschermde hoevesite.Waarden

De welkomstbomen, met inbegrip van een cirkel met straal van 10 meter vanaf de stammen, en de hulsthaag, met inbegrip van de aansluitende zone aan beide zijden van 2,5 meter, zijn beschermd als monument omwille van het algemene belang gevormd door de:

historische waarde

in casu cultuurhistorische waarde:
De hulsthaag met boerentopiary werd aangeplant om de perceelsgrens te benadrukken en als afsluiting van het erf. Ze wordt nog steeds onderhouden (geschoren) zoals vroeger. De twee bomen zijn aangeplant als welkomstbomen bij de inkom van het erf. Zowel de lindes als de hulsthaag vormen een historische eenheid met het boerenerf. Daarnaast werden ze ook gebruikt voor geriefhout en voor theebereiding. De linden worden periodiek gekandelaberd en de hagen worden geschoren, dit zijn welbepaalde cultuurhistorische beheersvormen.

artistieke waarde

in casu esthetische waarde:
De erfgoedbeplanting in kwestie heeft nog steeds een mooie representatieve groeivorm. De twee opvallende welkomstlinden, met omvangrijke stam en mooie gekandelaarde kruin, en de hulsthaag zijn beeldbepalend voor het erf en zelfs voor de straat.

volkskundige waarde

De hoeve is een karakteristiek voorbeeld van een historisch boerenbedrijf in het Meetjesland. Traditioneel werden de lindebomen vaak aangeplant aan de toegang tot hoeves als welkomstboom. De bomen die de erftoegang markeren hebben een grote symbolische rol. De linden symboliseren van oudsher vruchtbaarheid en geluk, maar moesten ook het erf en de woning beschermen tegen het kwade. De specifieke beheervorm (kandelaberen) wordt nog steeds toegepast.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Twee gekandelaarde welkomstlinden en geschoren hulsthaag

Oostmolenstraat 200 (Aalter)
De erfbeplanting, bestaande uit een hulsthaag en twee welkomstbomen, bevindt zich langs de westzijde van de Oostmolenstraat te Aalter bij een hoeve met losstaande bestanddelen, die minstens opklimt tot de 18de eeuw en gelegen is in een boomgaard.

Is de gedeeltelijke bescherming van

Hoeve met erfbeplanting

Oostmolenstraat 200 (Aalter)
De hoeve met losse bestanddelen klimt minstens op tot de 18de eeuw en bevindt zich in een boomgaard. Het toegangshek wordt geflankeerd door gekandelaarde linden. Ten westen van het erf bevindt zich een boerenwoning, ten zuiden staat een dwarsschuur, gedateerd 1900.