Beschermd cultuurhistorisch landschap

Parochiekerk Sint-Gillis-Binnen: omgeving met pastorie en restanten Zwijveke-abdij

Beschermd cultuurhistorisch landschap van 02-07-1974 tot heden

ID: 8156   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8156

Besluiten

Parochiekerk Sint-Gillis-Binnen, pastorie met tuin en 18de-eeuws gedeelte van de abdij
definitieve beschermingsbesluiten: 02-07-1974  ID: 753

Beschrijving

De bescherming als landschap omvat de omgeving van de parochiekerk Sint-Gillis intra muros met de pastorie van de Sint-Gillisparochie en de 18de-eeuwse restanten van de Zwijveke-abdij. De parochiekerk zelf behoort niet tot deze bescherming, maar is wel apart beschermd als monument.Waarden

De bij vermelde kerk aansluitende omwalde pastorie met tuin, alsmede het nog resterende 18de-eeuwse gedeelte van de vroegere abdij zijn beschermd als landschap omwille van het algemeen belang.

Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Pastorie Sint-Gillis-Binnenparochie

Brusselsestraat 67 (Dendermonde)
Achterin gelegen omgrachte 19de-eeuwse pastoorswoning met grote tuin, ten noorden van de tot de 13de eeuw opklimmende Sint-Gillis-Binnenkerk en niet zichtbaar van de straat. Domein enkel toegankelijk via het sierlijke gesmeed ijzeren hekwerk aan de Brusselsestraat.


Zwijveke-abdij

Nijverheidsstraat 3-5 (Dendermonde)
Overblijvende gebouwen van de Zwijvekeabdij en monumentale ingangspoort. Het hier ingerichte Zwijvekemuseum biedt een overzicht van de geschiedenis van Dendermonde in de 19de en de 20ste eeuw en belicht allerlei aspecten uit de lokale cultuurgeschiedenis.