Parochiekerk Sint-Gillis-Binnen: omgeving met pastorie en restanten Zwijveke-abdij

Beschermd cultuurhistorisch landschap van 02-07-1974 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Dendermonde
Deelgemeente Dendermonde
Straat Brusselsestraat, Nijverheidsstraat
Locatie Brusselsestraat 67, Brusselsestraat zonder nummer, Nijverheidsstraat 1-3 (Dendermonde)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.03/42006/105.1
  • 4.03/42006/109.1
  • DO000359
  • OO000165

Is de omvattende bescherming van

Pastorie Sint-Gillis-Binnenparochie

Brusselsestraat 67, Dendermonde (Oost-Vlaanderen)

Achterin gelegen omgrachte 19de-eeuwse pastoorswoning met grote tuin, ten noorden van de tot de 13de eeuw opklimmende Sint-Gillis-Binnenkerk en niet zichtbaar van de straat. Domein enkel toegankelijk via het sierlijke gesmeed ijzeren hekwerk aan de Brusselsestraat.

Zwijveke-abdij

Nijverheidsstraat 3-5, Dendermonde (Oost-Vlaanderen)

Overblijvende gebouwen van de Zwijvekeabdij en monumentale ingangspoort. Het hier ingerichte Zwijvekemuseum biedt een overzicht van de geschiedenis van Dendermonde in de 19de en de 20ste eeuw en belicht allerlei aspecten uit de lokale cultuurgeschiedenis.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De bescherming als landschap omvat de omgeving van de parochiekerk Sint-Gillis intra muros met de pastorie van de Sint-Gillisparochie en de 18de-eeuwse restanten van de Zwijveke-abdij. De parochiekerk zelf behoort niet tot deze bescherming, maar is wel apart beschermd als monument.

Waarden

De bij vermelde kerk aansluitende omwalde pastorie met tuin, alsmede het nog resterende 18de-eeuwse gedeelte van de vroegere abdij zijn beschermd als landschap omwille van het algemeen belang.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.