Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Interbellumwoning ontworpen door G. Eysselinck

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
81571
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/81571

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

De woning Vermaercke werd gebouwd in 1938 naar een ontwerp van architect Gaston Eysselinck.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Woning Vermaercke

Henri Pirennelaan 68 (Gent)
De woning Vermaercke werd gebouwd in 1938 naar een ontwerp van architect Gaston Eysselinck.