Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Bunker

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 20-09-2010 tot heden

ID: 81583   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/81583

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Gelegen ten zuiden van de Urselseweg. Een van de twee bewaarde bunkers op het voormalige oorlogsvliegveld van Ursel.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Bunker

Urselseweg zonder nummer (Aalter)
Bunker, gelegen ten zuiden van de Urselseweg. Een van de twee bewaarde bunkers op het voormalige oorlogsvliegveld van Ursel.