Beschermd monument

Openbaar domein met bomenrijen

Beschermd monument van 18-07-2011 tot heden
ID: 8159   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8159

Besluiten

Bomenrijen en dorpsplein
definitieve beschermingsbesluiten: 18-07-2011  ID: 4838

Beschrijving

De bescherming als monument omvat een deel van de straat Dorp te Bassevelde, meer bepaald het openbaar domein met bomenrijen.Waarden

Het openbaar domein met bomenrijen is beschermd als monument omwille van het algemene belang gevormd door de:

historische waarde

in casu dendrologische waarde:
Het dorpscentrum van Bassevelde is een goed bewaard relict van een middeleeuwse dorpsvorm en landschap te situeren in het zuidelijk gedeelte van de Vier Ambachten, meer bepaald in het Ambacht Boekhoute. De dorpsvorm van het middeleeuwse Bassevelde, met zijn opvallend brede straat ten noorden van de kerk, gaat terug op een proto-industriële site, gebruikt voor het wassen, drogen, vollen en verven van lakens. Door de gunstige ligging in de nabijheid van Gent als belangrijk centrum van lakennijverheid en de aanwezigheid van grote arealen graasland, vormt de dorpsstraat een representatief voorbeeld in de streek van een middeleeuwse dorpsvorm verbonden aan de wolproductie. Deze proto-industriële site is nog steeds duidelijk herkenbaar in het dorpspatroon.
De beplanting van de dorpsstraat met een typische dubbele bomenrij is zeer beeldbepalend en geeft een groen karakter aan het dorpsbeeld. De huidige straatbeplanting met witte paardenkastanjes (Aesculus hippocastanum) dateert van rond 1925 en vervangt een populierendreef. De bomen vormen een mooie, vrij gezonde en intacte kastanjedreef met een gekasseide straat ertussen en ventwegen ernaast en vormen een opvallend structuurelement in het dorp.

wetenschappelijke waarde

in casu dendrologische waarde:
Het dorpscentrum van Bassevelde is een goed bewaard relict van een middeleeuwse dorpsvorm en landschap te situeren in het zuidelijk gedeelte van de Vier Ambachten, meer bepaald in het Ambacht Boekhoute. De dorpsvorm van het middeleeuwse Bassevelde, met zijn opvallend brede straat ten noorden van de kerk, gaat terug op een proto-industriële site, gebruikt voor het wassen, drogen, vollen en verven van lakens. Door de gunstige ligging in de nabijheid van Gent als belangrijk centrum van lakennijverheid en de aanwezigheid van grote arealen graasland, vormt de dorpsstraat een representatief voorbeeld in de streek van een middeleeuwse dorpsvorm verbonden aan de wolproductie. Deze proto-industriële site is nog steeds duidelijk herkenbaar in het dorpspatroon.
De beplanting van de dorpsstraat met een typische dubbele bomenrij is zeer beeldbepalend en geeft een groen karakter aan het dorpsbeeld. De huidige straatbeplanting met witte paardenkastanjes (Aesculus hippocastanum) dateert van rond 1925 en vervangt een populierendreef. De bomen vormen een mooie, vrij gezonde en intacte kastanjedreef met een gekasseide straat ertussen en ventwegen ernaast en vormen een opvallend structuurelement in het dorp.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Openbaar domein met bomenrijen

Dorp (Assenede)
De aanleg en beplanting van de dorpsstraat in het centrum van de gemeente Bassevelde met een typische dubbele bomenrij vormen een opvallend structuurelement in het dorpsbeeld.

Is de omvattende bescherming van

Dubbele bomenrij van gekandelaarde paardenkastanjes

Dorp zonder nummer (Assenede)
Twee bomenrijen van gekandelaarde paardenkastanjes van telkens 23 bomen sieren het dorpsplein van Bassevelde. De bomen zijn geplant met een tussenafstand van 8,5 meter in de rij, tussen de rijen is er een plantafstand van 12 meter met er tussenin een kasseiweg van circa 7 meter breed.