Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Remigius

Beschermd monument van 05-12-1962 tot heden

ID: 816   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/816

Besluiten

Parochiekerk Sint-Remigius
definitieve beschermingsbesluiten: 05-12-1962  ID: 495

Beschrijving

De bescherming als monument betreft de parochiekerk Sint-Remigius, een ruim gebouw met omliggend kerkhof ingeplant op het dorpsplein. Het classicistisch schip werd in 1774 naar plannen van bouwmeester Jan Thibaut toegevoegd aan de laatgotische oostpartij die in het derde kwart van de 17de eeuw gebouwd werd.Waarden

De Sint-Remigiuskerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Parochiekerk Sint-Remigius met ommuurd kerkhof

Pol de Montstraat zonder nummer (Ternat)
Kerk met ommuurd kerkhof, classicistisch schip, van 1774 naar ontwerp van Jan Thibaut, toegevoegd aan de laat-gotische oostpartij met koor gebouwd in het derde kwart van de 17de eeuw.