Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Dorpswoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
81618
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/81618

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Rijhuis met kleurig parement van geglazuurde tegels, daterend van 1927.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Dorpswoning

Stationsstraat 60 (Lievegem)
Rijhuis met kleurig parement van geglazuurde tegels, daterend van 1927.