Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuizen in neotraditionele stijl

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 81634   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/81634

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Sobere neotraditionele gevelwand met twee bouwlagen en zadeldak (leien), daterend van 1899.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuizen in neotraditionele stijl

Gemeenteplein 9-12, 13 (Gent)
Sobere neotraditionele gevelwand met twee bouwlagen en zadeldak (leien), daterend van 1899.