Beschermd monument

Dorpsplein

Beschermd monument van 18-07-2011 tot heden
ID: 8171   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8171

Besluiten

Bomenrijen en dorpsplein
definitieve beschermingsbesluiten: 18-07-2011  ID: 4838

Beschrijving

Het dorpsplein te Bassevelde, met inbegrip van de muziekkiosk, de dorpspomp, het oorlogsmonument en het openbaar groen, is beschermd als monument. Het oorlogsmonument met het omgevend plantsoen werd later ook afzonderlijk beschermd als monument.Waarden

Het dorpsplein met straatmeubilair en openbaar groen is beschermd als monument omwille van het algemene belang gevormd door de:

artistieke waarde

wetenschappelijke, in casu dendrologische waarde: Het dorpspleintje in Bassevelde, ingeplant tussen de kerk met kerkhof en de middeleeuwse dorpsstraat, groepeert belangrijk erfgoedelementen van het sociaal-culturele leven en openbaar groen in de fusiegemeente Assenede, zoals de 19de-eeuwse dorpspomp, de muziekkiosk en het oorlogsmonument, en twee herdenkingsbomen. Het pleintje wordt rondom afgeboord met platanen. Deze uitzonderlijke combinatie en beeldbepalende inplanting, tussen de beschermde kerk en de met kastanjebomen beplante dorpsstraat, voegt een extra waarde toe aan de intrinsieke artistieke, historische, wetenschappelijke, volkskundige en /of sociaal-culturele waarde van de individuele objecten.

historische waarde

wetenschappelijke, in casu dendrologische waarde: Het dorpspleintje in Bassevelde, ingeplant tussen de kerk met kerkhof en de middeleeuwse dorpsstraat, groepeert belangrijk erfgoedelementen van het sociaal-culturele leven en openbaar groen in de fusiegemeente Assenede, zoals de 19de-eeuwse dorpspomp, de muziekkiosk en het oorlogsmonument, en twee herdenkingsbomen. Het pleintje wordt rondom afgeboord met platanen. Deze uitzonderlijke combinatie en beeldbepalende inplanting, tussen de beschermde kerk en de met kastanjebomen beplante dorpsstraat, voegt een extra waarde toe aan de intrinsieke artistieke, historische, wetenschappelijke, volkskundige en /of sociaal-culturele waarde van de individuele objecten.

volkskundige waarde

wetenschappelijke, in casu dendrologische waarde: Het dorpspleintje in Bassevelde, ingeplant tussen de kerk met kerkhof en de middeleeuwse dorpsstraat, groepeert belangrijk erfgoedelementen van het sociaal-culturele leven en openbaar groen in de fusiegemeente Assenede, zoals de 19de-eeuwse dorpspomp, de muziekkiosk en het oorlogsmonument, en twee herdenkingsbomen. Het pleintje wordt rondom afgeboord met platanen. Deze uitzonderlijke combinatie en beeldbepalende inplanting, tussen de beschermde kerk en de met kastanjebomen beplante dorpsstraat, voegt een extra waarde toe aan de intrinsieke artistieke, historische, wetenschappelijke, volkskundige en /of sociaal-culturele waarde van de individuele objecten.

wetenschappelijke waarde

wetenschappelijke, in casu dendrologische waarde: Het dorpspleintje in Bassevelde, ingeplant tussen de kerk met kerkhof en de middeleeuwse dorpsstraat, groepeert belangrijk erfgoedelementen van het sociaal-culturele leven en openbaar groen in de fusiegemeente Assenede, zoals de 19de-eeuwse dorpspomp, de muziekkiosk en het oorlogsmonument, en twee herdenkingsbomen. Het pleintje wordt rondom afgeboord met platanen. Deze uitzonderlijke combinatie en beeldbepalende inplanting, tussen de beschermde kerk en de met kastanjebomen beplante dorpsstraat, voegt een extra waarde toe aan de intrinsieke artistieke, historische, wetenschappelijke, volkskundige en /of sociaal-culturele waarde van de individuele objecten.

sociaal-culturele waarde

De openbare waterpomp is nog de laatste getuige van de 19de-eeuwse nutsvoorzieningen en gezondheidszorg in Bassevelde. De dorpspomp werd opgericht in 1875-1876 in vervanging van een houten dorpspomp uit de 16de eeuw. De arduinen dorpspomp werd gebouwd volgens ontwerp en onder leiding van de gerenommeerde Gentse architect Edmond de Perre-Montigny en werd uitgevoerd door gespecialiseerde vaklui en firma's uit Gent. De dorpspomp is een mooi en decoratief uitgewerkt voorbeeld van de "architectura minor'' in het oeuvre van de architect, die rond dezelfde tijd in de streek zeer actief was in het openbaar domein. De dorpspomp, volledig bekleed met arduinen platen, bestaat uit een voetstuk, een vierkante romp met afgeronde hoeken en versierd met ingediepte decoratieve spiegelpanelen en een hoofdgestel. De thans gerestaureerde pomp is voorzien van een ijzeren handpomp, een bronzen waterspuwend leeuwenmasker en een arduinen halfrond waterreservoir.

historische waarde

De openbare waterpomp is nog de laatste getuige van de 19de-eeuwse nutsvoorzieningen en gezondheidszorg in Bassevelde. De dorpspomp werd opgericht in 1875-1876 in vervanging van een houten dorpspomp uit de 16de eeuw. De arduinen dorpspomp werd gebouwd volgens ontwerp en onder leiding van de gerenommeerde Gentse architect Edmond de Perre-Montigny en werd uitgevoerd door gespecialiseerde vaklui en firma's uit Gent. De dorpspomp is een mooi en decoratief uitgewerkt voorbeeld van de "architectura minor'' in het oeuvre van de architect, die rond dezelfde tijd in de streek zeer actief was in het openbaar domein. De dorpspomp, volledig bekleed met arduinen platen, bestaat uit een voetstuk, een vierkante romp met afgeronde hoeken en versierd met ingediepte decoratieve spiegelpanelen en een hoofdgestel. De thans gerestaureerde pomp is voorzien van een ijzeren handpomp, een bronzen waterspuwend leeuwenmasker en een arduinen halfrond waterreservoir.

sociaal-culturele waarde

in casu architectuurhistorische waarde: De muziekkiosk nam in het sociale en culturele dorpsleven van Bassevelde, vooral bij feestelijke aangelegenheden, een bijzondere plaats in. Zij vormt één der schaars bewaarde voorbeelden van vaste muziektenten die in de eerste helft van de 20ste eeuw in het Meetjesland werden opgericht. De muziekkiosk werd in 1930 als een herkenningspunt opgericht op een centrale plaats in het dorp door de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia, ter gelegenheid van de 100ste verjaardag van België en het 125-jarig bestaan van de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia. De kiosk vormt de materiële getuige van de oude maar nog steeds bloeiende muziekcultuur in het dorp. De kiosk is gebouwd door aannemer Ed. Heene en architect V. Baal. De eenvoudige achthoekige constructie bevat een bakstenen onderbouw met bergplaats waarop een betonnen vloer en acht gietijzeren zuilen onder een houten tentdakje. Een metalen trap, afgeschermd door een ijzeren leuning, leidt naar het podium. De slanke zuiltjes op de hoeken van het podium zijn bovenaan verbonden door een opengewerkte arcade van sierlijke ijzeren bogen met krulwerk. Het conische dak, met een houten beschot, is bekroond met een gepast siermotief, namelijk een ijzeren lier.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: De muziekkiosk nam in het sociale en culturele dorpsleven van Bassevelde, vooral bij feestelijke aangelegenheden, een bijzondere plaats in. Zij vormt één der schaars bewaarde voorbeelden van vaste muziektenten die in de eerste helft van de 20ste eeuw in het Meetjesland werden opgericht. De muziekkiosk werd in 1930 als een herkenningspunt opgericht op een centrale plaats in het dorp door de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia, ter gelegenheid van de 100ste verjaardag van België en het 125-jarig bestaan van de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia. De kiosk vormt de materiële getuige van de oude maar nog steeds bloeiende muziekcultuur in het dorp. De kiosk is gebouwd door aannemer Ed. Heene en architect V. Baal. De eenvoudige achthoekige constructie bevat een bakstenen onderbouw met bergplaats waarop een betonnen vloer en acht gietijzeren zuilen onder een houten tentdakje. Een metalen trap, afgeschermd door een ijzeren leuning, leidt naar het podium. De slanke zuiltjes op de hoeken van het podium zijn bovenaan verbonden door een opengewerkte arcade van sierlijke ijzeren bogen met krulwerk. Het conische dak, met een houten beschot, is bekroond met een gepast siermotief, namelijk een ijzeren lier.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Dorpsplein

Dorp (Assenede)
Op het plein staan enkele socio-cultureel belangrijke elementen in het straatbeeld, namelijk de 19de-eeuwse dorpspomp, de muziekkiosk, en de zogenaamde vrijheidsbomen met het oorlogsmonument.

Is de omvattende bescherming van

Dorpspomp

Dorp zonder nummer (Assenede)
De openbare waterpomp werd opgericht ter vervanging van een houten dorpspomp. De gemeenteraad belastte bouwkundige Edmond de Perre-Montigny (Gent) met een ontwerp. In 1875 werd de machtiging verkregen om de pomp op te richten.


Muziekkiosk

Dorp zonder nummer (Assenede)
De muziekkiosk werd opgericht in 1930 door de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia. De eenvoudige achthoekige constructie bevat een bakstenen onderbouw waarop een betonnen vloer en acht gietijzeren zuiltjes onder een houten tentdak met rode kunstleien.


Oorlogsmonument met vrijheidsbomen

Dorp zonder nummer (Assenede)
Het oorlogsmonument van de hand van beeldhouwer Aloïs De Beule dateert van 1920 en staat op een imitatierots gelegen op een plantsoen en wordt geflankeerd door twee vrijheidsbomen.


Opgaande eik als vredesboom Bassevelde

Dorp zonder nummer (Assenede)
Op het dorpsplein van Bassevelde staan twee opgaand eiken. Het zijn twee herdenkingsbomen, de oudste is de vrijheidsboom die geplant werd na de onafhankelijkheid van België in 1830. De tweede boom is de vredesboom geplant in 1919 na het beëindigen van de eerste wereldoorlog. Het dorpsplein van Bassevelde is uniek omdat hier de twee generaties van herdenkingsbomen nog aanwezig zijn. Ze zijn geplant op aangelegde plantsoentjes en met een hekwerkje afgeboord.


Opgaande eik als vrijheidsboom Bassevelde

Dorp zonder nummer (Assenede)
Op het dorpsplein van Bassevelde staan twee opgaand eiken. Het zijn twee herdenkingsbomen, de oudste is de vrijheidsboom die geplant werd na de onafhankelijkheid van België in 1830. De tweede boom is de vredesboom geplant in 1919 na het beëindigen van de eerste wereldoorlog. Het dorpsplein van Bassevelde is uniek omdat hier nog de twee generaties van herdenkingsbomen nog aanwezig zijn. Ze zijn geplant op aangelegde plantsoentjes en met een hekwerkje afgeboord.