Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Eenheidsbebouwing

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
81754
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/81754

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voormalige eenheidsbebouwing uit eind 18de eeuw of begin 19de eeuw met bepleisterde lijstgevels van drie bouwlagen met rechthoekige vensters en doorlopende kroonlijsthoogte; thans is enkel nog nummer 20 voorzien van oorspronkelijk bepleisterd parement.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Eenheidsbebouwing van stadswoningen

Jezuietenplein 14-19, 20 (Oudenaarde)
Voormalige eenheidsbebouwing uit eind 18de eeuw of begin 19de eeuw met bepleisterde lijstgevels van drie bouwlagen met rechthoekige vensters en doorlopende kroonlijsthoogte; heden is enkel nog nummer 20 voorzien van oorspronkelijk bepleisterd parement.