Arbeiderswoningen

Beschermd monument van 04-12-2003 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Dendermonde
Deelgemeente Dendermonde
Straat Heldenplein, Zwijvickstraat
Locatie Heldenplein 1, Zwijvickstraat 1, Zwijvickstraat 11, Zwijvickstraat 13, Zwijvickstraat 3, Zwijvickstraat 5, Zwijvickstraat 7, Zwijvickstraat 9 (Dendermonde)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/42006/269.1
  • 4.01/42006/410.1
  • OO002805

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Arbeiderswoningen

Heldenplein 1, Zwijvickstraat 1-13, Dendermonde (Oost-Vlaanderen)

Huizenrij circa 1909 gebouwd in opdracht van de kerkfabriek van Sint-Gillis-Binnen.

Beknopte karakterisering

Typologiearbeiderscités
Dateringvóór WO I
Betrokken personen

Beschrijving

De bescherming omvat de arbeiderswoningen uit 1909 langs de Zwijvickstraat, grenzend aan de pastorie en parochiekerk Sint-Gillis-Binnen.

Waarden

Huizenrij, gevormd door 8 woonhuizen, palend aan de pastorie van de parochie Sint-Gillis-Binnen is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
De gaaf behouden huizenrij geldt qua vormgeving en materiaalgebruik als representatief voorbeeld van sobere arbeiderswoningen in baksteenbouw uit eind 19de - begin 20ste eeuw, gebouwd in opdracht van de kerkfabriek van Sint-Gillis-Binnen op een gedeelte van de pastorietuin. Dit bouwblok en het nabijgelegen nieuwe Zwijvickkwartier werden voor het groeiende aantal (textiel)arbeiders door 'progressieve' industriëlen en/of kerkelijke overheden gerealiseerd als voorloper van de sociale woningbouw.
De huizenrij is historisch onlosmakelijk verbonden met de aanpalende Sint-Gillis-Binnenkerk én de pastorie en vormt visueel een eenheid met het Militair Hospitaal en het aanpalend begin 20ste-eeuws nieuw Zwijvickkwartier.
Daarenboven is het één van de uitzonderlijke behouden vooroorlogse straatgehelen en gebouwen te Dendermonde die tijdens de Eerste Wereldoorlog gespaard bleven.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.