Beschermd monument

Arbeiderswoningen

Beschermd monument van 04-12-2003 tot heden

ID
8176
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8176

Besluiten

Pastorieën en huizenrij
definitieve beschermingsbesluiten: 04-12-2003  ID: 4127

Beschrijving

De bescherming omvat de arbeiderswoningen uit 1909 langs de Zwijvickstraat, grenzend aan de pastorie en parochiekerk Sint-Gillis-Binnen.Waarden

Huizenrij, gevormd door 8 woonhuizen, palend aan de pastorie van de parochie Sint-Gillis-Binnen is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
De gaaf behouden huizenrij geldt qua vormgeving en materiaalgebruik als representatief voorbeeld van sobere arbeiderswoningen in baksteenbouw uit eind 19de - begin 20ste eeuw, gebouwd in opdracht van de kerkfabriek van Sint-Gillis-Binnen op een gedeelte van de pastorietuin. Dit bouwblok en het nabijgelegen nieuwe Zwijvickkwartier werden voor het groeiende aantal (textiel)arbeiders door 'progressieve' industriëlen en/of kerkelijke overheden gerealiseerd als voorloper van de sociale woningbouw.
De huizenrij is historisch onlosmakelijk verbonden met de aanpalende Sint-Gillis-Binnenkerk én de pastorie en vormt visueel een eenheid met het Militair Hospitaal en het aanpalend begin 20ste-eeuws nieuw Zwijvickkwartier.
Daarenboven is het één van de uitzonderlijke behouden vooroorlogse straatgehelen en gebouwen te Dendermonde die tijdens de Eerste Wereldoorlog gespaard bleven.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Arbeiderswoningen

Heldenplein 1, Zwijvickstraat 1-13 (Dendermonde)
Huizenrij circa 1909 gebouwd in opdracht van de kerkfabriek van Sint-Gillis-Binnen. Bouwblok van zeven identieke woningen met enkelhuisopstand volgens spiegelbeeldschema; de hoekwoning met aansluitende muur met poortje werd meer uitgewerkt. Elke woning telt twee bouwlagen en drie traveeën onder een doorlopend zadeldak.