Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Oorlogsgedenkteken van de 7e wijk

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 09-11-2011 tot heden
ID: 81763   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/81763

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Het gedenkteken bevindt zich tegen een tuinmuur uit rode bakstenen en is opgebouwd uit een sierlijk uitgewerkt kader in blauwe hardsteen, versierd met bronzen elementen, waaronder een verfijnd laagreliëf van de beeldhouwer Geo Verbanck.Waarden


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Oorlogsgedenkteken van de 7e wijk

Eendrachtstraat zonder nummer (Gent)
Het gedenkteken bevindt zich tegen een tuinmuur uit rode bakstenen en is opgebouwd uit een sierlijk uitgewerkt kader in blauwe hardsteen, versierd met bronzen elementen, waaronder een verfijnd laagreliëf van de beeldhouwer Geo Verbanck.