Beschermd monument

Windmolen Bookmolen of molen De Block met maalderij

Beschermd monument van 05-01-2004 tot heden
ID: 8177   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8177

Besluiten

Industrieel erfgoed met cultuurgoederen
definitieve beschermingsbesluiten: 05-01-2004  ID: 4158

Beschrijving

De bescherming als monument omvat de windmolen Bookmolen of molen De Block, de windmolensite teruggaand op de molenberg en de elektrische maalderij horende bij de voormalige windmolen, allen met inbegrip van de cultuurgoederen die er integrerend deel van uitmaken, inzonderheid de bijhorende uitrusting.Waarden

De voormalige windmolen, genaamd Bookmolen of molen De Block, met inbegrip van de cultuurgoederen die er integrerend deel van uitmaken, inzonderheid de bijhorende uitrusting, en de windmolensite teruggaand op de molenberg; de elektrische maalderij horende bij de voormalige windmolen genaamd Bookmolen of molen De Block met inbegrip van de cultuurgoederen die er integrerend deel van uitmaken, inzonderheid de bijhorende uitrusting; de kasseiweg, toegangsweg tot de molen en maalderijsite genaamd Bookmolen of molen De Bloek zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Als typologisch goed bewaarde molenromp, restant van een beltmolen, met een aantal nog bewaarde belangrijke onderdelen uit de vroege eerste helft van de 19de eeuw. Het gaat om een relatief oude materiële getuige van de molenbouw, die op dat ogenblik vooral nog gebruik maakt van hout als constructiemateriaal.
Tevens is het conisch gietijzeren kamwiel een getuige van een 20ste-eeuwse economisch noodzakelijke mechanisering. De verdere mechanisering van deze molensite wordt geïllustreerd door de aanwezigheid van de elektrische maalderij die circa 1939 naast de molenromp werd ingericht. De molen is beeldbepalend in het nog vrij open omgevend landschap.

industrieel-archeologische waarde

Als typologisch goed bewaarde molenromp, restant van een beltmolen, met een aantal nog bewaarde belangrijke onderdelen uit de vroege eerste helft van de 19de eeuw. Het gaat om een relatief oude materiële getuige van de molenbouw, die op dat ogenblik vooral nog gebruik maakt van hout als constructiemateriaal.
Tevens is het conisch gietijzeren kamwiel een getuige van een 20ste-eeuwse economisch noodzakelijke mechanisering. De verdere mechanisering van deze molensite wordt geïllustreerd door de aanwezigheid van de elektrische maalderij die circa 1939 naast de molenromp werd ingericht. De molen is beeldbepalend in het nog vrij open omgevend landschap.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Windmolen Bookmolen of molen De Block met maalderij

Bookmolenstraat 162, zonder nummer (Dendermonde)
Voormalige korenwindmolen, vroeger zogenaamd Schrickmolen of Blokkesmolen en bijhorende maalderij De Block, later maalderij De Smedt met kasseiweg, toegangsweg tot de molen- en maalderijsite.