Beschermd monument

Kartuizerpriorij Sint-Maartens-Bos: kosterswoning

Beschermd monument van tot heden

ID
8182
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8182

Beschrijving

De kosterswoning van de voormalige kartuizerpriorij Sint-Maartens-Bos is beschermd als monument.

Deze bescherming omvat de kosterswoning, maar ook het aanpalend enkelhuis en de stallen.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische waarde van het pand als volgt werd gemotiveerd: "het kostershuis of het voormalig huis van de prior, als rechthoekig bakstenen gebouw uit de 18de eeuw met zandstenen plint en venster- en deuromlijstingen in hetzelfde materiaal, met boven de deur een bovenlicht en een zandstenen gebogen latei; verder gekarakteriseerd door hoge ramen bij het gelijkvloers en kleinere ramen op de verdieping."

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, beschermingsdossier DO000721, Dorpsstraat 7-9: kostershuis, advies KCML (1984).


Waarden

Het kostershuis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Deel priorkwartier met boomgaard

Kartuizerstraat 11 (Lierde)
Samen met rechts aanpalende nummer 5 overblijvend deel van het voormalig kwartier van de prior en de procureur van het kartuizerklooster. Volgens plannen vroeger met L-vormige aanleg. Bijhorende stallen, deels opklimmend tot de 19de eeuw. Hoogstamboomgaard deels begrensd door bakstenen muur. Noordelijke grensmuur is overblijfsel van noordelijke vleugel van grote kloostergang, minstens uit eerste helft 17de eeuw. Westelijke muur is overblijvend deel van ommuring klooster.


Priorswoning

Kartuizerstraat 5 (Lierde)
Samen met links aanpalend nummer 11 overblijvend deel van het voormalig kwartier van de prior en de procureur van de kartuizerpriorij. Half vrijstaand breedhuis in bak- en zandsteenbouw, dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder rechts afgewolfd schilddak met inscriptie ANNO 1763.