Beschermd monument

Kartuizerpriorij Sint-Maartens-Bos: pastorie

Beschermd monument van 11-04-1984 tot heden

ID
8183
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8183

Beschrijving

De pastorie van de voormalige kartuizerpriorij Sint-Maartens-Bos is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische waarde van het pand als volgt werd gemotiveerd: "De pastorie of het voormalig brouwershuis als 18de-eeuws huis bestaande uit gelijkvloers en verdieping met arduinen, vlakke omlijsting rond de deur, waterlijst en bovenlicht."

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, beschermingsdossier DO000721, Kloosterstraat: pastorie, advies KCML (1984).


Waarden

De pastorie is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Pastorie Sint-Martinusparochie

Kartuizerstraat 15 (Lierde)
Voorheen deel uitmakend van de brouwerij van de kartuizerpriorij, sedert 1798 pastorie. Dubbelhuis van twee bouwlagen en zeven traveeën onder schilddak, daterend van 1770-1772/73 en gelegen in de noordoostelijke hoek van het vroeger voorplein van de kartuizerpriorij.