Beschermd monument

Kartuizerpriorij Sint-Maartens-Bos: schuur

Beschermd monument van 11-04-1984 tot heden

ID
8184
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8184

Beschrijving

De schuur van de voormalige kartuizerpriorij Sint-Maartens-Bos is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische waarde van het pand als volgt werd gemotiveerd: "de schuur palend aan de pastorie als 18de-eeuws eenvoudig rechthoekig gebouw, opgetrokken in baksteen, met gebruik van zandsteen voor de poortomlijsting en met een eikenhouten gebint."

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, beschermingsdossier DO000721, Dorpsstraat 11: schuur palend aan pastorie, advies KCML (1984).


Waarden

De schuur palend aan de pastorie is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Semigesloten hoeve Melkhof

Kartuizerstraat 13, 13A (Lierde)
Semigesloten hoeve, teruggaand op de kloosterhoeve van de kartuizerpriorij en ingeplant aan de noordzijde van het voorplein binnen de kloostersite. Oude kloosterhoeve na sloop, met uitzondering van oostvleugel met 18de-eeuwse schuur, in 1926 vervangen door nieuwe hoevegebouwen, deels met recuperatie van het afbraakmateriaal onder andere van dakgebinten.