Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Martinus

Beschermd monument van 11-09-1968 tot heden
ID: 8185   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8185

Besluiten

Parochiekerk Sint-Martinus
definitieve beschermingsbesluiten: 11-09-1968  ID: 557

Beschrijving

Parochiekerk Sint-Martinus is beschermd als monument.


Waarden

De Sint-Martinuskerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

in casu esthetische waarde


Aanduiding van

Is de bescherming van

Parochiekerk Sint-Martinus

Kartuizerstraat zonder nummer (Lierde)
Voormalige kloosterkerk van de kartuizerpriorij "Sint-Maartens-Bos"; sinds 1785 in gebruik als parochiekerk. Eerstesteenlegging van de kloosterkerk op 23 juli 1722.