Beschermd monument

Knotbomenrij van zwarte populieren

Beschermd monument van 20-12-2010 tot heden

ID
8192
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8192

Besluiten

Houtig erfgoed
definitieve beschermingsbesluiten: 20-12-2010  ID: 4777

Beschrijving

De knotbomenrij van vijf zwarte populieren langs Terwalle te Elst is beschermd als monument. Een zone van 30 meter breed aan weerszijden van de bomenrij is mee opgenomen in de bescherming.Waarden

De knotbomenrij van vijf zwarte populieren is beschermd als monument omwille van het algemene belang gevormd door de:

artistieke waarde

De knotbomenrij is een beeldbepalend object in het graslandcomplex en beekvallei waar ze deel van uitmaakt.

wetenschappelijke waarde

De knotbomenrij omvat vijf zwarte populieren, één van de zeldzaamste inheemse soorten in Vlaanderen.

sociaal-culturele waarde

De knotbomenrij vervult een veelheid aan cultuurhistorische waardevolle functies (markering perceelsgrens, brandhoutproductie, vastleggen beekoever) en legt getuigenis af van een belangrijke beheersvorm uit het verleden, namelijk het knotten van een grote diversiteit aan boomsoorten.

historische waarde

De knotbomenrij vervult een veelheid aan cultuurhistorische waardevolle functies (markering perceelsgrens, brandhoutproductie, vastleggen beekoever) en legt getuigenis af van een belangrijke beheersvorm uit het verleden, namelijk het knotten van een grote diversiteit aan boomsoorten.

volkskundige waarde

De knotbomenrij vervult een veelheid aan cultuurhistorische waardevolle functies (markering perceelsgrens, brandhoutproductie, vastleggen beekoever) en legt getuigenis af van een belangrijke beheersvorm uit het verleden, namelijk het knotten van een grote diversiteit aan boomsoorten.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Knotbomenrij van zwarte populieren

St. Apolloniastraat zonder nummer, Terwalle zonder nummer (Brakel)
De knotbomenrij met onder meer vijf zwarte populieren te Elst is één van de weinig bekende locaties met zwarte populier in Vlaanderen.