Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 81921   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/81921

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Deel uitmakend van het zogenaamde "Het Rijselhof". Het boerenhuis is ingeplant ten oosten van het ruime begraasde erf. Ten zuiden op het erf en haaks op de straat is het indrukwekkende bedrijfsgebouw ingeplant.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve

Rysselhofstraat 6 (Kaprijke)
Deel uitmakend van Het Rijselhof. Het boerenhuis is ingeplant ten oosten van het ruime begraasde erf. Ten zuiden op het erf en haaks op de straat is het indrukwekkende bedrijfsgebouw ingeplant, namelijk een dwarsschuur met dubbele dorsvloer, oorspronkelijk opgetrokken met houten bebording, doch in 1938 versteend met bakstenen metselwerk.