Beschermd monument

Kapel Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes met linden

Beschermd monument van tot heden

ID
8193
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8193

Besluiten

Religieus erfgoed
definitieve beschermingsbesluiten: 04-12-2003  ID: 4130

Rechtsgevolgen

Meer informatie over de rechtsgevolgen van beschermingen vind je op onze website.

Beschrijving

De bescherming omvat de kapel Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes met de vier linden aan de straatzijde van de kapel.Waarden

De voorgelegde lijst van de beschermenswaardig geachte objecten omvat een diversiteit aan religieus bouwkundig erfgoed, dat zich op het grondgebied van Dendermonde en haar deelgemeenten bevindt en na inventarisatie van het bouwkundig erfgoed van Dendermonde werd geselecteerd. Het gaat om 18de-, 19de- en 20ste-eeuwse gaaf bewaarde kapellen, kerken en een memoriekruis die representatief zijn voor het rijke religieuze verleden in de regio. Deze objecten vertonen voldoende intrinsieke kwaliteiten qua historische of cultuurhistorische betekenis of architecturale vormgeving en qua authenticiteit, representativiteit, zeldzaamheid of gaafheid om het algemeen belang van het behoud te verantwoorden.

Onze-Lieve-Vrouw van Lourdeskapel met inbegrip van de vier linden is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde, volkskundige waarde

in casu architectuurhistorische waarde: De in de straat schuin ingeplante laat-19de-eeuwse zogenaamde Onze-Lieve-Vrouw van Lourdeskapel, aan de straatzijde beschaduwd door vier linden, is een gaaf en representatief voorbeeld van landelijke religieuze architectuur én getuigend van volksdevotie. Deze Lourdeskapel behoort tot de eerste ontstaansperiode van de Lourdesgrotten, namelijk wanneer de verschijningen aan Bernadette bekendheid kregen en de eerste bedevaarten (circa 1872) naar Lourdes werden georganiseerd en waarbij er getrouwe kopieën van de echte grot werden opgericht.
De kapel werd in 1875 door de familie P.J. Hofman (zie opschrift) uit dankbaarheid voor een miraculeuze genezing na een reis naar Lourdes op diens eigendom opgericht en in 1884 gewijd.
Het betreft een sobere eenbeukige kapel met vlakke sluiting opgetrokken uit rode baksteen en verlevendigd met gesinterde baksteen en beraping. Het kapelinterieur, onder bepleisterd en beschilderd tongewelf, wordt gedomineerd door een imitatie-Lourdesgrot tegen de volledige oostwand achter een ijzeren hek met ingewerkte offerbus. Gepolychromeerde plaasteren beelden van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes, Heilige Bernadette en Heilige Familie evenals een gekruisigde Christus op een houten kruisbeeld aan de zoldering, bleven in situ bewaard.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Kapel Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes met leilindes

Karel Hofmanstraat (Dendermonde)
Sobere georiënteerde wegkapel uit 1875 op rechthoekige plattegrond onder zadeldak, aan de straatzijde door vier getrouwde linden beschaduwd. Opgericht in rode baksteen op gepikte plint, verlevendigd met gesinterde baksteen verwerkt in de aflijnende baksteenfries met dropmotief.


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.