Kapel Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes met linden

Beschermd monument van 04-12-2003 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Dendermonde
Deelgemeente Sint-Gillis-bij-Dendermonde
Straat Karel Hofmanstraat
Locatie Karel Hofmanstraat zonder nummer (Dendermonde)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/42006/286.1
  • OO002858

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Kapel Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes

Karel Hofmanstraat zonder nummer, Dendermonde (Oost-Vlaanderen)

Wegkapel schuin ingeplant aan straatbocht en aan de straatzijde door vier getrouwde linden beschaduwd. De herdenkingsplaat aan de voorpuntgevel met opschrift "UIT DANKBAARHEID DE FAMILIE P.J. HOFMAN 1875" verhaalt de oprichting van de kapel.

Beschrijving

De bescherming omvat de kapel Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes met de vier linden aan de straatzijde van de kapel.

Waarden

De voorgelegde lijst van de beschermenswaardig geachte objecten omvat een diversiteit aan religieus bouwkundig erfgoed, dat zich op het grondgebied van Dendermonde en haar deelgemeenten bevindt en na inventarisatie van het bouwkundig erfgoed van Dendermonde werd geselecteerd. Het gaat om 18de-, 19de- en 20ste-eeuwse gaaf bewaarde kapellen, kerken en een memoriekruis die representatief zijn voor het rijke religieuze verleden in de regio. Deze objecten vertonen voldoende intrinsieke kwaliteiten qua historische of cultuurhistorische betekenis of architecturale vormgeving en qua authenticiteit, representativiteit, zeldzaamheid of gaafheid om het algemeen belang van het behoud te verantwoorden.

Onze-Lieve-Vrouw van Lourdeskapel met inbegrip van de vier linden is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde, volkskundige waarde

in casu architectuurhistorische waarde: De in de straat schuin ingeplante laat-19de-eeuwse zogenaamde Onze-Lieve-Vrouw van Lourdeskapel, aan de straatzijde beschaduwd door vier linden, is een gaaf en representatief voorbeeld van landelijke religieuze architectuur én getuigend van volksdevotie. Deze Lourdeskapel behoort tot de eerste ontstaansperiode van de Lourdesgrotten, namelijk wanneer de verschijningen aan Bernadette bekendheid kregen en de eerste bedevaarten (circa 1872) naar Lourdes werden georganiseerd en waarbij er getrouwe kopieën van de echte grot werden opgericht.
De kapel werd in 1875 door de familie P.J. Hofman (zie opschrift) uit dankbaarheid voor een miraculeuze genezing na een reis naar Lourdes op diens eigendom opgericht en in 1884 gewijd.
Het betreft een sobere eenbeukige kapel met vlakke sluiting opgetrokken uit rode baksteen en verlevendigd met gesinterde baksteen en beraping. Het kapelinterieur, onder bepleisterd en beschilderd tongewelf, wordt gedomineerd door een imitatie-Lourdesgrot tegen de volledige oostwand achter een ijzeren hek met ingewerkte offerbus. Gepolychromeerde plaasteren beelden van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes, Heilige Bernadette en Heilige Familie evenals een gekruisigde Christus op een houten kruisbeeld aan de zoldering, bleven in situ bewaard.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.