Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Woning De Haan of De Sterre met de drie Kaukens

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
81975
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/81975

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Nr. 38-40. Eertijds z.g. "De Haan" of "De Sterre met de drie Kaukens". Houten puntgevel opgetrokken in 1963 n.o.v. architect A. Dugardyn (Brugge), een vrije kopie van de vroegere gevel van 1542 op deze plaats gekend door de afbeelding op de achtergrond van het portret van Jacquemyne Buick door P. Pourbus (1551). De houten gevel afgebeeld op Marcus Gerards (1562) wordt i.l.v. XVII vervangen doorAanduiding van

Is de vaststelling van

Huis De Haan of De Sterre met de drie Kaukens

Vlamingstraat 38-40 (Brugge)
Houten puntgevel opgetrokken in 1963 naar ontwerp van architect A. Dugardyn (Brugge).