Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
81983
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/81983

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Diephuis van vier traveeën en twee bouwlagen met schilddak (mechanische pannen). Barokke halsgevel, gedateerd 1687 op twee cartouchevormige gevelstenen onder de dakvensters. Links toegevoegde travee uit de 17de eeuw (?) met rechthoekige inrijpoort, sporen van door baksteen vervangen negblokken.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis

Lange Violettestraat 162, 164A-B (Gent)
Diephuis van vier traveeën en twee bouwlagen met schilddak. Barokke halsgevel, gedateerd 1687 op twee cartouchevormige gevelstenen onder de dakvensters. Links toegevoegde travee, vermoedelijk uit de 17de eeuw, met rechthoekige inrijpoort, sporen van door baksteen vervangen negblokken.