Beschermd monument

Broekkantkapel

Beschermd monument van 04-12-2003 tot heden

ID: 8200   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8200

Besluiten

Religieus erfgoed
definitieve beschermingsbesluiten: 04-12-2003  ID: 4130

Beschrijving

De bescherming omvat de Broekkantkapel, een neogotische kapel op een klein pleintje aan het begin van de Broekkouter. Vroeger was de kapel toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw ter Nood Gods, nu aan Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes.Waarden

De voorgelegde lijst van de beschermenswaardig geachte objecten omvat een diversiteit aan religieus bouwkundig erfgoed, dat zich op het grondgebied van Dendermonde en haar deelgemeenten bevindt en na inventarisatie van het bouwkundig erfgoed van Dendermonde werd geselecteerd. Het gaat om 18de-, 19de- en 20ste-eeuwse gaaf bewaarde kapellen, kerken en een memoriekruis die representatief zijn voor het rijke religieuze verleden in de regio. Deze objecten vertonen voldoende intrinsieke kwaliteiten qua historische of cultuurhistorische betekenis of architecturale vormgeving en qua authenticiteit, representativiteit, zeldzaamheid of gaafheid om het algemeen belang van het behoud te verantwoorden.

Broekkantkapel is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: De 19de-eeuwse zogenaamde Broekkantkapel is een belangwekkende getuige van eeuwenlange volksdevotie. De kapel eertijds gewijd aan Onze-Lieve-Vrouw ter Nood Gods, thans aan Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes, werd opgetrokken op de plaats van oudere kapellen die minstens opklimden tot het eerste kwart van de 18de eeuw ter herinnering aan de goddelijke verschijning van Maria.
De gaaf bewaarde zogenaamde Broekkantkapel van circa 1860 is een fraai en in de regio van Dendermonde enig voorbeeld van landelijke religieuze architectuur in troubadourstijl (neogotiek).
Het betreft een beeldbepalende rechthoekige kapel met driezijdige sluiting onder een zadeldak et bekronend klokje en sierkruis. De gevels zijn voorzien van de kenmerkende geprofileerde pilasters met ingeschreven spitsboogversiering met bogenfries én uitgewerkte voorpuntgevel met verdiepte spitsbogige voordeur.
Het sober interieur, onder een bepleisterd tongewelf, heeft een marmeren vloer in geometrisch tegelpatroon. Tegen de koorsluiting bevindt zich een beschilderd houten altaar met voluten, rocailles en bladmotieven in rococostijl met in de driedelige bovenbouw een schildering op hout met de voorstelling van "het doek van Veronica". Het altaar is zeer waarschijnlijk afkomstig van één van de oudere kapellen.

volkskundige waarde

in casu architectuurhistorische waarde: De 19de-eeuwse zogenaamde Broekkantkapel is een belangwekkende getuige van eeuwenlange volksdevotie. De kapel eertijds gewijd aan Onze-Lieve-Vrouw ter Nood Gods, thans aan Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes, werd opgetrokken op de plaats van oudere kapellen die minstens opklimden tot het eerste kwart van de 18de eeuw ter herinnering aan de goddelijke verschijning van Maria.
De gaaf bewaarde zogenaamde Broekkantkapel van circa 1860 is een fraai en in de regio van Dendermonde enig voorbeeld van landelijke religieuze architectuur in troubadourstijl (neogotiek).
Het betreft een beeldbepalende rechthoekige kapel met driezijdige sluiting onder een zadeldak et bekronend klokje en sierkruis. De gevels zijn voorzien van de kenmerkende geprofileerde pilasters met ingeschreven spitsboogversiering met bogenfries én uitgewerkte voorpuntgevel met verdiepte spitsbogige voordeur.
Het sober interieur, onder een bepleisterd tongewelf, heeft een marmeren vloer in geometrisch tegelpatroon. Tegen de koorsluiting bevindt zich een beschilderd houten altaar met voluten, rocailles en bladmotieven in rococostijl met in de driedelige bovenbouw een schildering op hout met de voorstelling van "het doek van Veronica". Het altaar is zeer waarschijnlijk afkomstig van één van de oudere kapellen.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Broekkantkapel

Baasrodestraat zonder nummer (Dendermonde)
Vroeger gewijd aan Onze-Lieve-Vrouw ter Nood Gods (mogelijk nog vroeger aan Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Weeën), thans aan Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes.