Beschermd monument

Schuurkouterkapel

Beschermd monument van 04-12-2003 tot heden
ID: 8201   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8201

Besluiten

Religieus erfgoed
definitieve beschermingsbesluiten: 04-12-2003  ID: 4130

Beschrijving

De bescherming omvat de Schuurkouter- of Kouterkapel, gewijd aan Onze-Lieve-Vrouw, met de twee resterende geknotte linden.Waarden

De voorgelegde lijst van de beschermenswaardig geachte objecten omvat een diversiteit aan religieus bouwkundig erfgoed, dat zich op het grondgebied van Dendermonde en haar deelgemeenten bevindt en na inventarisatie van het bouwkundig erfgoed van Dendermonde werd geselecteerd. Het gaat om 18de-, 19de- en 20ste-eeuwse gaaf bewaarde kapellen, kerken en een memoriekruis die representatief zijn voor het rijke religieuze verleden in de regio. Deze objecten vertonen voldoende intrinsieke kwaliteiten qua historische of cultuurhistorische betekenis of architecturale vormgeving en qua authenticiteit, representativiteit, zeldzaamheid of gaafheid om het algemeen belang van het behoud te verantwoorden.

Schuurkouter- of Kouterkapel met inbegrip van de flankerende geknotte linden is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

in casu architectuurhistorische waarde: De zogenaamde Schuurkouter- of Kouterkapel, volgens datumsteen van 1759, gewijd aan Onze-Lieve-Vrouw is in de regio van Dendermonde een uitzonderlijk en zeldzaam voorbeeld van een goed bewaarde 18de-eeuwse kapel en van een vrome volkse traditie. De kapel is buiten het dorpscentrum opgetrokken, op een splitsing die eertijds leidde naar de tiendenschuur en Koutermolen én het dorpscentrum en waar volgens de literatuur reeds in de 16de eeuw een Onze-Lieve-Vrouwekapel stond. De kapel bevindt zich nog steeds op die splitsing en wordt geflankeerd door twee van de oorspronkelijk vier geknotte linden.
Het is een opvallende eenbeukige kapel met driezijdige sluiting in baksteenbouw onder een steil zadeldak met ijzeren sierkruis en bolornament. Het heeft een bepleisterde en beschilderde klokvormige geveltop met voluten, luiklokje en datumsteen.
Het sober maar authentiek 18de-eeuwse kapelinterieur heeft bepleisterde wanden en zoldering en een prachtige marmeren vloer met inlegwerk in rozetvorm. Tegen de driezijdige koorsluiting bevindt zich een merkwaardig, mogelijk 18de-eeuws houten gepolychromeerd altaar in classicistische stijl. Dit altaar wordt gekenmerkt door een grijsblauw-wit geschilderde wandhoge houten lambrisering met paneelwerk en centraal een beglaasde nis met een gestoffeerd gepolychromeerd Mariabeeld onder een goudkleurige stralenkrans met aan weerszij een hoorn des overvloeds.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: De zogenaamde Schuurkouter- of Kouterkapel, volgens datumsteen van 1759, gewijd aan Onze-Lieve-Vrouw is in de regio van Dendermonde een uitzonderlijk en zeldzaam voorbeeld van een goed bewaarde 18de-eeuwse kapel en van een vrome volkse traditie. De kapel is buiten het dorpscentrum opgetrokken, op een splitsing die eertijds leidde naar de tiendenschuur en Koutermolen én het dorpscentrum en waar volgens de literatuur reeds in de 16de eeuw een Onze-Lieve-Vrouwekapel stond. De kapel bevindt zich nog steeds op die splitsing en wordt geflankeerd door twee van de oorspronkelijk vier geknotte linden.
Het is een opvallende eenbeukige kapel met driezijdige sluiting in baksteenbouw onder een steil zadeldak met ijzeren sierkruis en bolornament. Het heeft een bepleisterde en beschilderde klokvormige geveltop met voluten, luiklokje en datumsteen.
Het sober maar authentiek 18de-eeuwse kapelinterieur heeft bepleisterde wanden en zoldering en een prachtige marmeren vloer met inlegwerk in rozetvorm. Tegen de driezijdige koorsluiting bevindt zich een merkwaardig, mogelijk 18de-eeuws houten gepolychromeerd altaar in classicistische stijl. Dit altaar wordt gekenmerkt door een grijsblauw-wit geschilderde wandhoge houten lambrisering met paneelwerk en centraal een beglaasde nis met een gestoffeerd gepolychromeerd Mariabeeld onder een goudkleurige stralenkrans met aan weerszij een hoorn des overvloeds.

volkskundige waarde

in casu architectuurhistorische waarde: De zogenaamde Schuurkouter- of Kouterkapel, volgens datumsteen van 1759, gewijd aan Onze-Lieve-Vrouw is in de regio van Dendermonde een uitzonderlijk en zeldzaam voorbeeld van een goed bewaarde 18de-eeuwse kapel en van een vrome volkse traditie. De kapel is buiten het dorpscentrum opgetrokken, op een splitsing die eertijds leidde naar de tiendenschuur en Koutermolen én het dorpscentrum en waar volgens de literatuur reeds in de 16de eeuw een Onze-Lieve-Vrouwekapel stond. De kapel bevindt zich nog steeds op die splitsing en wordt geflankeerd door twee van de oorspronkelijk vier geknotte linden.
Het is een opvallende eenbeukige kapel met driezijdige sluiting in baksteenbouw onder een steil zadeldak met ijzeren sierkruis en bolornament. Het heeft een bepleisterde en beschilderde klokvormige geveltop met voluten, luiklokje en datumsteen.
Het sober maar authentiek 18de-eeuwse kapelinterieur heeft bepleisterde wanden en zoldering en een prachtige marmeren vloer met inlegwerk in rozetvorm. Tegen de driezijdige koorsluiting bevindt zich een merkwaardig, mogelijk 18de-eeuws houten gepolychromeerd altaar in classicistische stijl. Dit altaar wordt gekenmerkt door een grijsblauw-wit geschilderde wandhoge houten lambrisering met paneelwerk en centraal een beglaasde nis met een gestoffeerd gepolychromeerd Mariabeeld onder een goudkleurige stralenkrans met aan weerszij een hoorn des overvloeds.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Schuurkouterkapel

Schuurkouter zonder nummer (Dendermonde)
De zogenaamde Schuurkouterkapel of Kouterkapel, gewijd aan Onze-Lieve-Vrouw, is gelegen aan het kruispunt van de Kloosterstraat met de Schuurkouter en wordt geflankeerd door twee van de oorspronkelijk vier geknotte linden.