Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Stadswoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 82044   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/82044

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Diephuis met drie bouwlagen en drie traveeën onder afgewolfd dak (pannen), met voorgevel uit het laatste kwart van de 18de eeuw, doch vermoedelijk oudere kern.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Stadswoning

Burgstraat 21 (Gent)
Diephuis met drie bouwlagen en drie traveeën onder afgewolfd dak (pannen), met voorgevel uit het laatste kwart van de 18de eeuw, doch vermoedelijk oudere kern.