Beschermd monument

Wegkruis

Beschermd monument van 04-12-2003 tot heden
ID: 8205   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8205

Besluiten

Religieus erfgoed
definitieve beschermingsbesluiten: 04-12-2003  ID: 4130

Beschrijving

De bescherming omvat het ongevallenkruis aan de Hoekstraat.Waarden

De voorgelegde lijst van de beschermenswaardig geachte objecten omvat een diversiteit aan religieus bouwkundig erfgoed, dat zich op het grondgebied van Dendermonde en haar deelgemeenten bevindt en na inventarisatie van het bouwkundig erfgoed van Dendermonde werd geselecteerd. Het gaat om 18de-, 19de- en 20ste-eeuwse gaaf bewaarde kapellen, kerken en een memoriekruis die representatief zijn voor het rijke religieuze verleden in de regio. Deze objecten vertonen voldoende intrinsieke kwaliteiten qua historische of cultuurhistorische betekenis of architecturale vormgeving en qua authenticiteit, representativiteit, zeldzaamheid of gaafheid om het algemeen belang van het behoud te verantwoorden.

Ongevallen- of memoriekruis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

volkskundige waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Dit 19de-eeuws 'ongevallen- of memoriekruis' in blauwe hardsteen is een zeldzaam en voor zover bekend in de regio van Dendermonde het enig voorbeeld van een solitair herdenkingskruis. Het werd opgericht ter herdenking van de verongelukte Benoit (Benedictus) Bauwens in 1838 op de plaats van het ongeluk, volgens de inscriptie. Na de restauratie in 1999 werd het op enige meters van de oorspronkelijke plaats in de wegberm heropgericht.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Dit 19de-eeuws 'ongevallen- of memoriekruis' in blauwe hardsteen is een zeldzaam en voor zover bekend in de regio van Dendermonde het enig voorbeeld van een solitair herdenkingskruis. Het werd opgericht ter herdenking van de verongelukte Benoit (Benedictus) Bauwens in 1838 op de plaats van het ongeluk, volgens de inscriptie. Na de restauratie in 1999 werd het op enige meters van de oorspronkelijke plaats in de wegberm heropgericht.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Wegkruis

Hoekstraat zonder nummer (Dendermonde)
Aan de zuidzijde van de straat, tussen nummer 25 en nummer 31, in de richting van Schoonaarde bevindt zich een 19de-eeuws ongevallenkruis of memoriekruis. Dit solitair wegkruis paalt aan de straat en staat in de wegberm aan de gracht.