Beschermd monument

Onze-Lieve-Vrouw van Lambroeckkapel met bedevaartplein

Beschermd monument van 04-12-2003 tot heden
ID: 8206   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8206

Besluiten

Religieus erfgoed
definitieve beschermingsbesluiten: 04-12-2003  ID: 4130

Beschrijving

De bescherming omvat de Onze-Lieve-Vrouw van Lambroeckkapel of Koortskapel met de onmiddellijke omgeving, namelijk het bedevaartsplein, pad en haag.


Waarden

De voorgelegde lijst van de beschermenswaardig geachte objecten omvat een diversiteit aan religieus bouwkundig erfgoed, dat zich op het grondgebied van Dendermonde en haar deelgemeenten bevindt en na inventarisatie van het bouwkundig erfgoed van Dendermonde werd geselecteerd. Het gaat om 18de-, 19de- en 20ste-eeuwse gaaf bewaarde kapellen, kerken en een memoriekruis die representatief zijn voor het rijke religieuze verleden in de regio. Deze objecten vertonen voldoende intrinsieke kwaliteiten qua historische of cultuurhistorische betekenis of architecturale vormgeving en qua authenticiteit, representativiteit, zeldzaamheid of gaafheid om het algemeen belang van het behoud te verantwoorden.

Onze-Lieve-Vrouw van Lambroeckkapel met inbegrip van haag, pad en bedevaartplein is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

in casu architectuurhistorische waarde: De vrijstaande 18de-eeuwse veldkapel ter ere van Onze-Lieve-Vrouw gelegen aan een wegel in de velden op een deels omhaagd perceel met een geplaveid pad en achterliggend bedevaartplein geldt als baken en herkenningspunt in de omgeving.
Deze goed onderhouden kapel dateert van 1763 en is een uniek voorbeeld van een intact gebleven landelijke devotiekapel in barokstijl met waardevol interieur en die nog steeds een belangrijke rol vervult als bedevaartsoord.
Het ontstaan van de kapel klimt op tot 1671 en concentreert zich rond de legenden van het Onze-Lieve-Vrouwebeeldje met kind dat aan de gelovigen aanwees dat het op de Lambroe(c)kkouter wilde vereerd worden. Het beeld werd eveneens op miraculeuze wijze ongeschonden teruggevonden na een brand in de 18de eeuw waarna de kapel in 1763 volledig diende heropgericht te worden. Het Onze-Lieve-Vrouwebeeldje bleef zelfs gevrijwaard na meerdere diefstal- en vernielingspogingen.
De artistieke waarde wordt gevormd door het gaaf bewaard interieur in barokstijl, waarbij het stucwerk op het tongewelf met chronogram en het portiekaltaar de meeste aandacht trekken en getuigen van groot vakmanschap. Het gepolychromeerd houten portiekaltaar, bekroond met een klokgevel, is gewijd aan Onze-Lieve-Vrouw en herbergt centraal het gekroond houten devotiebeeld van Onze-Lieve-Vrouw met kind onder een troonhemel.
Voorts herbergt de kapel diverse interieurelementen onder meer kubus- en balkvormige consooItjes met eenzelfde marmerschildering als het altaar, andere kleine devotionalia, een aantal bidstoelen en -bankjes én een prachtige vloer in zwarte en witte vloertegels met een fragment in rode marmer.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: De vrijstaande 18de-eeuwse veldkapel ter ere van Onze-Lieve-Vrouw gelegen aan een wegel in de velden op een deels omhaagd perceel met een geplaveid pad en achterliggend bedevaartplein geldt als baken en herkenningspunt in de omgeving.
Deze goed onderhouden kapel dateert van 1763 en is een uniek voorbeeld van een intact gebleven landelijke devotiekapel in barokstijl met waardevol interieur en die nog steeds een belangrijke rol vervult als bedevaartsoord.
Het ontstaan van de kapel klimt op tot 1671 en concentreert zich rond de legenden van het Onze-Lieve-Vrouwebeeldje met kind dat aan de gelovigen aanwees dat het op de Lambroe(c)kkouter wilde vereerd worden. Het beeld werd eveneens op miraculeuze wijze ongeschonden teruggevonden na een brand in de 18de eeuw waarna de kapel in 1763 volledig diende heropgericht te worden. Het Onze-Lieve-Vrouwebeeldje bleef zelfs gevrijwaard na meerdere diefstal- en vernielingspogingen.
De artistieke waarde wordt gevormd door het gaaf bewaard interieur in barokstijl, waarbij het stucwerk op het tongewelf met chronogram en het portiekaltaar de meeste aandacht trekken en getuigen van groot vakmanschap. Het gepolychromeerd houten portiekaltaar, bekroond met een klokgevel, is gewijd aan Onze-Lieve-Vrouw en herbergt centraal het gekroond houten devotiebeeld van Onze-Lieve-Vrouw met kind onder een troonhemel.
Voorts herbergt de kapel diverse interieurelementen onder meer kubus- en balkvormige consooItjes met eenzelfde marmerschildering als het altaar, andere kleine devotionalia, een aantal bidstoelen en -bankjes én een prachtige vloer in zwarte en witte vloertegels met een fragment in rode marmer.

volkskundige waarde

in casu architectuurhistorische waarde: De vrijstaande 18de-eeuwse veldkapel ter ere van Onze-Lieve-Vrouw gelegen aan een wegel in de velden op een deels omhaagd perceel met een geplaveid pad en achterliggend bedevaartplein geldt als baken en herkenningspunt in de omgeving.
Deze goed onderhouden kapel dateert van 1763 en is een uniek voorbeeld van een intact gebleven landelijke devotiekapel in barokstijl met waardevol interieur en die nog steeds een belangrijke rol vervult als bedevaartsoord.
Het ontstaan van de kapel klimt op tot 1671 en concentreert zich rond de legenden van het Onze-Lieve-Vrouwebeeldje met kind dat aan de gelovigen aanwees dat het op de Lambroe(c)kkouter wilde vereerd worden. Het beeld werd eveneens op miraculeuze wijze ongeschonden teruggevonden na een brand in de 18de eeuw waarna de kapel in 1763 volledig diende heropgericht te worden. Het Onze-Lieve-Vrouwebeeldje bleef zelfs gevrijwaard na meerdere diefstal- en vernielingspogingen.
De artistieke waarde wordt gevormd door het gaaf bewaard interieur in barokstijl, waarbij het stucwerk op het tongewelf met chronogram en het portiekaltaar de meeste aandacht trekken en getuigen van groot vakmanschap. Het gepolychromeerd houten portiekaltaar, bekroond met een klokgevel, is gewijd aan Onze-Lieve-Vrouw en herbergt centraal het gekroond houten devotiebeeld van Onze-Lieve-Vrouw met kind onder een troonhemel.
Voorts herbergt de kapel diverse interieurelementen onder meer kubus- en balkvormige consooItjes met eenzelfde marmerschildering als het altaar, andere kleine devotionalia, een aantal bidstoelen en -bankjes én een prachtige vloer in zwarte en witte vloertegels met een fragment in rode marmer.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Onze-Lieve-Vrouw van Lambroeckkapel

Lambroeckstraat zonder nummer (Dendermonde)
De Lambroeckkapel, door de bevolking ook wel de Koortskapel genoemd, is te midden van weide- en akkerland gelegen aan een veldweg in de Lambroeckstraat. Deze kapel werd in 1763 heropgebouwd in zijn huidige vorm.