Beschermd monument

Groot Goed: poortgebouw

Beschermd monument van 06-05-1993 tot heden
ID: 8208   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8208

Besluiten

Hoeve Groot Goed met poortgebouw, dreef, omwalling, dienstgebouwen, erf en boomgaard
definitieve beschermingsbesluiten: 06-05-1993  ID: 2515

Beschrijving

Het poortgebouw van het Groot Goed is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische, in casu architectuurhistorische waarde van het poortgebouw als volgt werd gemotiveerd: baksteengebouw met gebruik van Doornikse steen; kenmerkende elementen: kolom met Scheldegotisch kapiteel, zandsteen bij de vensters, overwelfde kelder, traptorentjes en gotische zandstenen haard op de verdieping, 15de-eeuwse verbouwingen bij de verdieping en het traptorentje, 17de-eeuwse verbouwing aan de poortboog.

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO000845, Groot Goed, KCML-advies (1993).

Waarden

Het poortgebouw van het Groot Goed is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu documentaire waarde


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Groot Goed

Bus 1 (Eeklo)
Thans Provinciaal domein De Huysmanhoeve met bezoekerscentrum. Poortgebouw en woonhuis zijn beschermd als monument, het erf met de dreef, omwalling, dienstgebouwen, en boomgaard zijn beschermd als dorpsgezicht bij MB van 06.05.1993. Geschiedenis opklimmend tot de 13de eeuw.