Groot Goed: poortgebouw

Beschermd monument van 06-05-1993 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Eeklo
Deelgemeente Eeklo
Straat Bus
Locatie Bus 1 (Eeklo)
Alternatieve naam Huysmanhoeve

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/43005/109.1
  • 4.01/43005/137.1
  • OO000750

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Groot Goed

Bus 1, Eeklo (Oost-Vlaanderen)

Thans Provinciaal domein De Huysmanhoeve met bezoekerscentrum. Poortgebouw en woonhuis zijn beschermd als monument, het erf met de dreef, omwalling, dienstgebouwen, en boomgaard zijn beschermd als dorpsgezicht bij MB van 06.05.1993. Geschiedenis opklimmend tot de 13de eeuw.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Het poortgebouw van het Groot Goed is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische, in casu architectuurhistorische waarde van het poortgebouw als volgt werd gemotiveerd: baksteengebouw met gebruik van Doornikse steen; kenmerkende elementen: kolom met Scheldegotisch kapiteel, zandsteen bij de vensters, overwelfde kelder, traptorentjes en gotische zandstenen haard op de verdieping, 15de-eeuwse verbouwingen bij de verdieping en het traptorentje, 17de-eeuwse verbouwing aan de poortboog.

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO000845, Groot Goed, KCML-advies (1993).

Waarden

Het poortgebouw van het Groot Goed is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

artistieke waarde

historische waarde

in casu documentaire waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.