Beschermd monument

Onze-Lieve-Vrouw van Lourdeskapel

Beschermd monument van 04-12-2003 tot heden
ID: 8210   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8210

Besluiten

Religieus erfgoed
definitieve beschermingsbesluiten: 04-12-2003  ID: 4130

Beschrijving

De bescherming omvat de Onze-Lieve-Vrouw van Lourdeskapel, gelegen op de Opstaldries die in 2004 als monument werd beschermd.


Waarden

De voorgelegde lijst van de beschermenswaardig geachte objecten omvat een diversiteit aan religieus bouwkundig erfgoed, dat zich op het grondgebied van Dendermonde en haar deelgemeenten bevindt en na inventarisatie van het bouwkundig erfgoed van Dendermonde werd geselecteerd. Het gaat om 18de-, 19de- en 20ste-eeuwse gaaf bewaarde kapellen, kerken en een memoriekruis die representatief zijn voor het rijke religieuze verleden in de regio. Deze objecten vertonen voldoende intrinsieke kwaliteiten qua historische of cultuurhistorische betekenis of architecturale vormgeving en qua authenticiteit, representativiteit, zeldzaamheid of gaafheid om het algemeen belang van het behoud te verantwoorden.

Onze-Lieve-Vrouw van Lourdeskapel is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: De in oorsprong in 1875 opgerichte en naar verluidt in 1953 vernieuwde zogenaamde Onze-Lieve-Vrouw van Lourdeskapel is een vroeg en representatief voorbeeld van dergelijk type landelijke religieuze architectuur. Deze Lourdeskapel behoorde in oorsprong tot de eerste ontstaansperiode van de Lourdesgrotten, namelijk wanneer de verschijningen aan Bernadette bekendheid kregen en de eerste bedevaarten naar Lourdes werden georganiseerd en waarbij er kopieën van de echte grot werden opgericht.
De kapel te Schoonaarde onderscheidt zich van de meeste andere devotiekapellen door haar trechtervormig grondplan waarbij twee voorgevels gecreëerd werden. De opengewerkte oostzijde is voorzien van een puntgevel verfraaid met neogotische ornamentiek met centraal door hekwerk afgesloten Lourdesgrot met een Onze-Lieve-Vrouw van Lourdesbeeld. De westzijde is opgevat als een kleinere gesloten kapel met zeer bescheiden interieurafwerking. De kapel is gesitueerd ter hoogte van een rest van de zogenaamde 'Opstaldries' , een open ruimte met drieskarakter die een belangrijke historisch-geografische betekenis heeft in de omgeving.
De Onze-Lieve-Vrouw van Lourdeskapel vervult nog steeds een actuele rol als devotiekapel binnen de parochie.

volkskundige waarde

in casu architectuurhistorische waarde: De in oorsprong in 1875 opgerichte en naar verluidt in 1953 vernieuwde zogenaamde Onze-Lieve-Vrouw van Lourdeskapel is een vroeg en representatief voorbeeld van dergelijk type landelijke religieuze architectuur. Deze Lourdeskapel behoorde in oorsprong tot de eerste ontstaansperiode van de Lourdesgrotten, namelijk wanneer de verschijningen aan Bernadette bekendheid kregen en de eerste bedevaarten naar Lourdes werden georganiseerd en waarbij er kopieën van de echte grot werden opgericht.
De kapel te Schoonaarde onderscheidt zich van de meeste andere devotiekapellen door haar trechtervormig grondplan waarbij twee voorgevels gecreëerd werden. De opengewerkte oostzijde is voorzien van een puntgevel verfraaid met neogotische ornamentiek met centraal door hekwerk afgesloten Lourdesgrot met een Onze-Lieve-Vrouw van Lourdesbeeld. De westzijde is opgevat als een kleinere gesloten kapel met zeer bescheiden interieurafwerking. De kapel is gesitueerd ter hoogte van een rest van de zogenaamde 'Opstaldries' , een open ruimte met drieskarakter die een belangrijke historisch-geografische betekenis heeft in de omgeving.
De Onze-Lieve-Vrouw van Lourdeskapel vervult nog steeds een actuele rol als devotiekapel binnen de parochie.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Onze-Lieve-Vrouw van Lourdeskapel

Opstalplein zonder nummer (Dendermonde)
Gebouwd in 1875, zie jaartalsteen boven de plint. Deze kapel werd gebouwd op een perceel aan de Opstaldries dat volgens kadastergegevens een onbebouwd stuk "meers" betrof eigendom van de familie Beeckman-Janssens.