Beschermd monument

Smidse Sarens

Beschermd monument van 05-01-2004 tot heden

ID: 8211   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8211

Besluiten

Industrieel erfgoed met cultuurgoederen
definitieve beschermingsbesluiten: 05-01-2004  ID: 4158

Beschrijving

De bescherming als monument omvat de smidse Sarens met inbegrip van de cultuurgoederen die er integrerend deel van uitmaken, inzonderheid de bijhorende uitrusting.Waarden

De smidse Sarens met inbegrip van de cultuurgoederen die er integrerend deel van uitmaken, inzonderheid de bijhorende uitrusting is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Als typologisch goed bewaard voorbeeld van een landelijke smidse uit het einde van de 19de eeuw (opgericht in 1897) gevestigd in een eenvoudig gebouwtje met utilitaire kenmerken (bij voorbeeld het gebruik van ijzeren fabrieksramen) eigen aan de bedrijfsarchitectuur waarin ambachtelijke bedrijfjes toen te lande werden ingericht. Kenmerkend voor de alleenstaande enkelvoudige smidse is het veelvuldig gebruik van ijzer in de constructie met een typische windwijzer als herkenningsteken. De uitrusting, inclusief een zeldzaam geworden houten travalje, dateert nog gedeeltelijk van de periode van oprichting, maar getuigt tevens van de ontwikkelingen op economisch en technologisch vlak tijdens het interbellum (elektrificatie) en na de Tweede Wereldoorlog (productie van aluminiumprofielen).

industrieel-archeologische waarde

Als typologisch goed bewaard voorbeeld van een landelijke smidse uit het einde van de 19de eeuw (opgericht in 1897) gevestigd in een eenvoudig gebouwtje met utilitaire kenmerken (bij voorbeeld het gebruik van ijzeren fabrieksramen) eigen aan de bedrijfsarchitectuur waarin ambachtelijke bedrijfjes toen te lande werden ingericht. Kenmerkend voor de alleenstaande enkelvoudige smidse is het veelvuldig gebruik van ijzer in de constructie met een typische windwijzer als herkenningsteken. De uitrusting, inclusief een zeldzaam geworden houten travalje, dateert nog gedeeltelijk van de periode van oprichting, maar getuigt tevens van de ontwikkelingen op economisch en technologisch vlak tijdens het interbellum (elektrificatie) en na de Tweede Wereldoorlog (productie van aluminiumprofielen).


Aanduiding van

Is de bescherming van

Smidse Sarens

Bookmolenstraat zonder nummer, zonder nummer (Dendermonde)
De smidse staat bekend als smidse Sarens naar de smid die naar verluidt deze ambachtelijke bedrijvigheid hier opstartte.