Groot Goed: boerenburgerhuis

Beschermd monument van 06-05-1993 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Eeklo
Deelgemeente Eeklo
Straat Bus
Locatie Bus 1 (Eeklo)
Alternatieve naam Huysmanhoeve

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/43005/108.1
  • 4.01/43005/138.1
  • OO000751

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Groot Goed

Bus 1, Eeklo (Oost-Vlaanderen)

Thans Provinciaal domein De Huysmanhoeve met bezoekerscentrum. Poortgebouw en woonhuis zijn beschermd als monument, het erf met de dreef, omwalling, dienstgebouwen, en boomgaard zijn beschermd als dorpsgezicht bij MB van 06.05.1993. Geschiedenis opklimmend tot de 13de eeuw.

Beknopte karakterisering

Typologieboerenburgerhuizen
Datering17de eeuw

Beschrijving

Het boerenburgerhuis van het Groot Goed is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische waarde van het pand als volgt werd gemotiveerd: als voorbeeld van een in kern 17de-eeuwse typische hoevewoning uit het Meetjesland met witgekalkte gevels op gekoolteerde plint en geschilderd schrijnwerk en luiken, met een driecellige indeling waaronder voutekamer.

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO000845, Groot Goed, KCML-advies (1993).

Waarden

Het hoevewoonhuis van het Groot Goed is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

artistieke waarde

historische waarde

in casu documentaire waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.