Beschermd monument

Groot Goed: boerenburgerhuis

Beschermd monument van 06-05-1993 tot heden

ID
8212
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8212

Besluiten

Hoeve Groot Goed met poortgebouw, dreef, omwalling, dienstgebouwen, erf en boomgaard
definitieve beschermingsbesluiten: 06-05-1993  ID: 2515

Beschrijving

Het boerenburgerhuis van het Groot Goed is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische waarde van het pand als volgt werd gemotiveerd: als voorbeeld van een in kern 17de-eeuwse typische hoevewoning uit het Meetjesland met witgekalkte gevels op gekoolteerde plint en geschilderd schrijnwerk en luiken, met een driecellige indeling waaronder voutekamer.

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO000845, Groot Goed, KCML-advies (1993).


Waarden

Het hoevewoonhuis van het Groot Goed is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu documentaire waarde


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Groot Goed

Bus 1 (Eeklo)
Thans Provinciaal domein De Huysmanhoeve met bezoekerscentrum. Poortgebouw en woonhuis zijn beschermd als monument, het erf met de dreef, omwalling, dienstgebouwen, en boomgaard zijn beschermd als dorpsgezicht bij MB van 06.05.1993. Geschiedenis opklimmend tot de 13de eeuw.