Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 20-09-2010 tot heden

ID
82123
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/82123

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Langgestrekte voormalige hoeve genaamd "Drieskenshof", minstens opklimmend tot het eerste kwart van de 19de eeuw (al aangegeven op primitief kadasterplan van 1816). In oorsprong mogelijk oudere woning van drie traveeën, met inwendige bouwsporen wijzend op een vroegere vakwerkbouw(?).Aanduiding van

Is de vaststelling van

Langgestrekte hoeve Drieskenshof

Vlassenbroek 234 (Dendermonde)
Langgestrekte hoeve, minstens opklimmend tot het eerste kwart van de 19de eeuw. In oorsprong mogelijk oudere woning van drie traveeën, met inwendige bouwsporen wijzend op een vroegere vakwerkbouw. Bouwnaden getuigend van later aangebouwde dwarsschuur van twee traveeën met aardappelkelder ten westen en verhoogde stallen ten oosten, nu geïncorporeerd bij de woning. Ten noorden van de woning, rond gemetste bakstenen waterput en heropgebouwd bakhuisje.