Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Groot Goed met dreef en omwalling

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 06-05-1993 tot heden
ID: 8213   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8213

Besluiten

Hoeve Groot Goed met poortgebouw, dreef, omwalling, dienstgebouwen, erf en boomgaard
definitieve beschermingsbesluiten: 06-05-1993  ID: 2515

Beschrijving

De bescherming als dorpsgezicht van het Groot Goed omvat de dreef, de omwalling, de schaapstal, de schuur, de stallen, het bakhuis, het hof van het erf en de boomgaard.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische waarde van de site als volgt werd gemotiveerd: de gehele aanleg die dateert van de 13de eeuw, doch in de loop der eeuwen een ander uitzicht kreeg door vervanging van de oude dienstgebouwen door beter brandbestendige baksteenconstructies.

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO000845, Groot Goed, KCML-advies (1993).


Waarden

De dreef die naar het Groot Goed leidt, de omwalling, de dienstgebouwen (schaapstal, schuur, stallen, bakhuis), het hof van het erf en de boomgaard zijn beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

in casu beeldbepalende waarde


Aanduiding van

Is de bescherming van

Groot Goed

Bus 1 (Eeklo)
Thans Provinciaal domein De Huysmanhoeve met bezoekerscentrum. Poortgebouw en woonhuis zijn beschermd als monument, het erf met de dreef, omwalling, dienstgebouwen, en boomgaard zijn beschermd als dorpsgezicht bij MB van 06.05.1993. Geschiedenis opklimmend tot de 13de eeuw.