Groot Goed met dreef en omwalling

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 06-05-1993 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Eeklo
Deelgemeente Eeklo
Straat Bus
Locatie Bus 1 (Eeklo)
Alternatieve naam Huysmanhoeve

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.02/43005/105.1
  • OO000752

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Groot Goed

Bus 1, Eeklo (Oost-Vlaanderen)

Thans Provinciaal domein De Huysmanhoeve met bezoekerscentrum. Poortgebouw en woonhuis zijn beschermd als monument, het erf met de dreef, omwalling, dienstgebouwen, en boomgaard zijn beschermd als dorpsgezicht bij MB van 06.05.1993. Geschiedenis opklimmend tot de 13de eeuw.

Beschrijving

De bescherming als dorpsgezicht van het Groot Goed omvat de dreef, de omwalling, de schaapstal, de schuur, de stallen, het bakhuis, het hof van het erf en de boomgaard.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische waarde van de site als volgt werd gemotiveerd: de gehele aanleg die dateert van de 13de eeuw, doch in de loop der eeuwen een ander uitzicht kreeg door vervanging van de oude dienstgebouwen door beter brandbestendige baksteenconstructies.

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO000845, Groot Goed, KCML-advies (1993).

Waarden

De dreef die naar het Groot Goed leidt, de omwalling, de dienstgebouwen (schaapstal, schuur, stallen, bakhuis), het hof van het erf en de boomgaard zijn beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

artistieke waarde

in casu beeldbepalende waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.