Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Martinus

Beschermd monument van tot heden

ID
8218
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8218

Besluiten

Parochiekerk Sint-Martinus
definitieve beschermingsbesluiten: 20-11-1973  ID: 671

Rechtsgevolgen

Meer informatie over de rechtsgevolgen van beschermingen vind je op onze website.

Beschrijving

De bescherming omvat de volledige Sint-Martinuskerk. Het koor, het transept (kruisbeuk) en de toren werden op 3 juli 1942 al beschermd als monument.Waarden

De bescherming van het koor, de kruisbeuk en de toren van de Sint-Martinuskerk wordt uitgebreid tot het gebouw in zijn geheel dat is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

archeologische waarde

in casu oudheidkundige waarde

artistieke waarde

-

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Parochiekerk Sint-Martinus

Moorsel-Dorp 15 (Aalst)
Gelegen aan de Kerkstraat met beboomd gedesaffecteerd kerkhof, omringd door een verlaagd zandstenen muurtje met toegang via twee laatclassicistische hekpijlers van arduin. De kerk kende veel opeenvolgende bouwfasen; de westtoren uit het tweede kwart van de 13de eeuw vormt het oudste deel van de kerk.


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.