Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Villa met vlasfabriek Roterij Verhelle

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 20-09-2010 tot heden

ID
82206
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/82206

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

In 1941 wordt in opdracht van Jules Verhelle en kinderen een vlasroterij opgetrokken, ten noordoosten van de hoeve Wezestraat nr. 47. In 1942 wordt nog een uitbreiding van de roterij geregistreerd.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Villa met vlasfabriek Roterij Verhelle

Veldkaaistraat 10 (Ardooie)
In 1941 wordt in opdracht van Jules Verhelle en kinderen een vlasroterij opgetrokken, ten noordoosten van de hoeve Wezestraat nummer 47. In 1942 wordt nog een uitbreiding van de roterij geregistreerd.