Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Martinus: toren, koor en transept

Beschermd monument van 20-04-1948 tot heden
ID: 8221   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8221

Besluiten

Parochiekerk Sint-Martinus: toren, koor en transept
definitieve beschermingsbesluiten: 20-04-1948  ID: 212

Beschrijving

Van de parochiekerk Sint-Martinus werden in eerste instantie de toren, het koor en het transept beschermd als monument.

In 2013 werd de bescherming uitgebreid tot de volledige kerk met kerkhofsite.Waarden

De toren, het koor en het transept (in zijn geheel) van de Sint-Martinuskerk zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Parochiekerk Sint-Martinus

Steenweg zonder nummer (Gavere)
Kerk met ovale kerkhofsite mogelijk opklimmend tot de vroege middeleeuwen. Romaanse toren en koor in Doornikse steen, opklimmend tot de 12de - 13de eeuw, gotisch transept in zandsteen uit de 15de eeuw.