Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Dorpswoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
82262
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/82262

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

De volgende adressen worden geacht niet vastgesteld te zijn omdat ze verbouwd of gesloopt zijn:

  • Gasthuisstraat 2 (Gent)

Alleenstaande dorpswoning met kleine voortuin. Dubbelhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), daterend uit begin 19de eeuw(?) maar met latere aanpassingen (dak en houtwerk van de muuropeningen).Aanduiding van

Is de vaststelling van

Dorpswoning

Gasthuisstraat 2 (Gent)
Alleenstaande dorpswoning met kleine voortuin. Dubbelhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), daterend uit begin 19de eeuw(?) maar met latere aanpassingen (dak en houtwerk van de muuropeningen).