Waterproductiecentrum: technische installatie

Beschermd monument van 23-07-1993 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Eeklo
Deelgemeente Eeklo
Straat Waaistraat
Locatie Waaistraat 4 (Eeklo)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/43005/113.1
  • 4.01/43005/157.1
  • OO003256

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Waterproductiecentrum met woonhuis elektrieker-fonteinier

Waaistraat 2-4, Eeklo (Oost-Vlaanderen)

Waterproductiecentrum (nummer 2) met woning (nummer 4) van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening. Beschermd als monument bij ministerieel besluit van 23.07.1993.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De technische installatie van het waterproductiecentrum is beschermd als monument.

Waarden

De installatie van het voornoemd waterproductiecentrum, inzonderheid de beluchtingstoren (beluchtingskolom), zandfilters, één laagdrukpomp (STORK-ACEC), één hoogdrukpomp (STORK-ACEC), twee drukmeters 'Cie des conduites d'eau' en toebehoren, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

als kenmerkende getuige van de technologische ontwikkelingen op het vlak van de drinkwaterproductie tijdens het interbellum.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.