Beschermd monument

Waterproductiecentrum: technische installatie

Beschermd monument van 23-07-1993 tot heden
ID: 8236   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8236

Besluiten

Waterproductiecentrum: oude bedrijfsgebouw en woning met toebehoren
definitieve beschermingsbesluiten: 23-07-1993  ID: 2545

Beschrijving

De technische installatie van het waterproductiecentrum is beschermd als monument.Waarden

De installatie van het voornoemd waterproductiecentrum, inzonderheid de beluchtingstoren (beluchtingskolom), zandfilters, één laagdrukpomp (STORK-ACEC), één hoogdrukpomp (STORK-ACEC), twee drukmeters 'Cie des conduites d'eau' en toebehoren, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

als kenmerkende getuige van de technologische ontwikkelingen op het vlak van de drinkwaterproductie tijdens het interbellum.

Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Waterproductiecentrum met woonhuis elektrieker-fonteinier

Waaistraat 2, 4 (Eeklo)
Waterproductiecentrum (nummer 2) met woning (nummer 4) van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening. Beschermd als monument bij ministerieel besluit van 23.07.1993.