Beschermd monument

Beurs van Amsterdam

Beschermd monument van 27-09-1945 tot heden

ID
8239
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8239

Besluiten

Lokaal van de Katharinisten en gemeentehuis Wichelen
definitieve beschermingsbesluiten: 27-09-1945  ID: 131

Beschrijving

De bescherming omvat de Beurs van Amsterdam, het vroegere lokaal van de rederijkers of Catharinisten.Waarden

Het voormalige lokaal van de Katharinsten, genaamd De Katholieke Kring is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

archeologische waarde

in casu oudheidkundige waarde

artistieke waarde

-

historische waarde

-

artistieke waarde

in casu esthetische waarde


Aanduiding van

Is de bescherming van

Beurs van Amsterdam

Grote Markt 26 (Aalst)
Hoekgebouw van elf traveeën en twee bouwlagen in renaissancestijl bekroond met vier barokke topgevels met in- en uitgezwenkte top, opgericht in 1630-34, van bouwmeester Jan du Can of Gaspar Van der Moesen.