Beschermd monument

Beurs van Amsterdam

Beschermd monument van 27-09-1945 tot heden
ID: 8239   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8239

Besluiten

Lokaal van de Katharinisten en gemeentehuis Wichelen
definitieve beschermingsbesluiten: 27-09-1945  ID: 131

Beschrijving

De bescherming omvat de Beurs van Amsterdam, het vroegere lokaal van de rederijkers of Catharinisten.


Waarden

Het voormalige lokaal van de Katharinsten, genaamd De Katholieke Kring is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde

historische waarde

-

artistieke waarde

in casu esthetische waarde


Aanduiding van

Is de bescherming van

Beurs van Amsterdam

Grote Markt 26 (Aalst)
Eind 14de eeuw stond hier het Vleeshuis, afgebroken in 1629. In 1630-34, oprichting van huidige ondiepe bouw op een deel van de vrijgekomen plaats. Bouwmeester: Jan du Can of Gaspar Van der Moesen. Oorspronkelijk als weeshuis gebruikt.