Beurs van Amsterdam

Beschermd monument van 27-09-1945 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Aalst
Deelgemeente Aalst
Straat Grote Markt
Locatie Grote Markt 26 (Aalst)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/41002/106.1
  • OO000426

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Beurs van Amsterdam

Grote Markt 26, Aalst (Oost-Vlaanderen)

Eind 14de eeuw stond hier het Vleeshuis, afgebroken in 1629. In 1630-34, oprichting van huidige ondiepe bouw op een deel van de vrijgekomen plaats. Bouwmeester: Jan du Can of Gaspar Van der Moesen. Oorspronkelijk als weeshuis gebruikt.

Beschrijving

De bescherming omvat de Beurs van Amsterdam, het vroegere lokaal van de rederijkers of Catharinisten.

Waarden

Het voormalige lokaal van de Katharinsten, genaamd De Katholieke Kring is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde

historische waarde

artistieke waarde

in casu esthetische waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.