Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Banketbakkerij

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 82451   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/82451

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Banketbakkerij naar ontwerp van architect A. Taurel (Ieper) van 1920.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Banketbakkerij

Boterstraat 40 (Ieper)
Banketbakkerij naar ontwerp van architect A. Taurel (Ieper) van 1920.