Beschermd monument

Geknotte zomereik op de Baardegemkouter

Beschermd monument van tot (opheffing)

De rechtsgeldigheid van dit aanduidingsobject is niet meer actueel.
ID
8246
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8246

Besluiten

Geknotte zomereik en omgeving
definitieve opheffingsbesluiten: 17-04-2024  ID: 15354

Geknotte zomereik en omgeving
voorlopige opheffingsbesluiten: 22-11-2023  ID: 15220

Eik en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 02-03-1990  ID: 2358

Beschrijving

De zomereik op de Baardegemkouter was beschermd als monument. Deze boom werd gerooid.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht in 1990 een advies uit waarbij de waarde van de zomereik als volgt werd gemotiveerd: “zeldzaamheid en wetenschappelijke waarde; monumentaal karakter; landschappelijke waarde als beeldbepalend en esthetisch element in de dorpskom; volkskundige waarde (cf. het knotten leverde eertijds gebruikshout op voor het landbouwbedrijf)”.

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO000807, Zomereik met omgeving - Baardegemkouter, advies KCML (1990).

Op 22 november 2023 werd de bescherming van de geknotte zomereik als monument voorlopig en op 17 april 2024 definitief opgeheven omdat de erfgoedwaarden onherstelbaar zijn aangetast of verloren gegaan. In 1994 is de geknotte zomereik op maaiveldhoogte afgebroken tijdens een storm.Waarden

De eik (Quercus robur) was beschermd als monument omwille van het algemene belang gevormd door de:

historische waarde

in casu documentaire waarde

artistieke waarde

-

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Geknotte zomereik als hoekboom

Baardegem (Aalst)
De reeds gerooide zomereik stond op de Baardegemkouter, op de grens van twee landbouwpercelen en naast een kruispunt van twee loswegen.


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.