Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis met winkelpui

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 82480   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/82480

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Burgerhuis van vier traveeën en twee en een halve bouwlaag onder zadeldak (Vlaamse pannen), in de tweede helft van de 19de eeuw te dateren.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Winkelhuis

Markt 63 (Lokeren)
Burgerhuis van vier traveeën en twee en een halve bouwlaag onder zadeldak, in de tweede helft van de 19de eeuw te dateren.