Beschermd monument

Waterkasteel

Beschermd monument van 04-05-1944 tot heden
ID: 8253   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8253

Besluiten

Kasteel van Ooidonk en kasteel van Moorsel
definitieve beschermingsbesluiten: 04-05-1944  ID: 128

Beschrijving

De bescherming omvat het renaissance waterkasteel uit 1521-1526.


Waarden

Het kasteel te Moorsel is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Waterkasteel

Karel van Croydreef 15 (Aalst)
Renaissancistisch waterslot met neerhof, gelegen in een, oorspronkelijk keurig aangelegd, ommuurd park op de zuidelijke flank van de Eksterenberg, door middel van rechte dreven verbonden met de Opwijkse Steenweg en het dorp. Een gedeeltelijk omringende dreef geeft toegang tot de Katte- en Groenstraat.