Beschermd monument

Apotheek

Beschermd monument van 05-01-2004 tot heden
ID: 8256   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8256

Besluiten

Grote Markt met gebouwen
definitieve beschermingsbesluiten: 05-01-2004  ID: 4160

Beschrijving

De apotheek is beschermd als monument.


Waarden

De voormalige apotheek Fr. Roman, thans Derveaux, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Deze beeldbepalende apotheek, eertijds gekend als Fr. Roman thans als Derveaux, is representatief voor een sobere burgerwoning in neoclassicistische stijl. Het 19de-eeuws voorkomen wordt gekenmerkt door de bepleisterde lijstgevel met schijnbossage en de geritmeerde gevelopbouw met verzorgd decoratief schrijnwerk. Deze woning, opgetrokken op een site die tot de Middeleeuwen opklimt, behoort tot de weinige behouden vooroorlogse gebouwen. Deze burgerwoning is illustratief voor de bebouwing die de Grote Markt in de 19de-eeuw karakteriseerde.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Apotheek

Grote Markt 28 (Dendermonde)
Begin 19de-eeuws burgerhuis volgens de literatuur opgetrokken op de plaats van de 14de-eeuwse herberg "De Hert" (1375). Circa 1828 ingericht als apotheek Bruylant – Van Aerde door apothekerszoon Franciscus Henricus Bruylant.