Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Bavo: oude delen

Beschermd monument van 15-12-1942 tot heden
ID: 8257   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8257

Besluiten

Parochiekerken Sint-Paulus, Sint-Martinus en Sint-Bavo
definitieve beschermingsbesluiten: 15-12-1942  ID: 52

Beschrijving

Van de parochiekerk Sint-Bavo werden in eerste instantie de oude delen, met name de romaanse beuk, toren, noorderkruisbeuk en koor, beschermd als monument.

In 2013 werd de bescherming uitgebreid tot de volledige kerk met kerkhofsite.Waarden

De oude delen (romaanse beuk, toren, noorderkruisbeuk en oud koor) van de Sint-Bavokerk zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

-

historische waarde

in casu archeologische waarde


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Parochiekerk Sint-Bavo

Baaigemstraat zonder nummer (Gavere)
De Sint-Bavokerk is als vroegmiddeleeuwse stichting van de Gentse Sint-Baafsabij één van de oudste kerksites van de streek. De parochiekerk met nog omringend kerkhof is een zeldzaam voorbeeld van een dubbele kerk met respect voor de authentieke oude delen en een volwaardige neogotische uitbreiding.