Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Twee burgerhuizen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 82657   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/82657

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Huizenblok van twee gelijkaardige dubbelhuizen met drie bouwlagen en vier traveeën onder zadeldak (leien), op een gevelsteen gedateerd 1898.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Twee burgerhuizen

Biezekapelstraat 3-7 (Gent)
Huizenblok van twee gelijkaardige dubbelhuizen met drie bouwlagen en vier traveeën onder zadeldak (leien), op een gevelsteen gedateerd 1898.