Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Zomereik met omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 02-03-1990 tot heden

ID
8267
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8267

Besluiten

Eik en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 02-03-1990  ID: 2358

Beschrijving

De bescherming omvat de reeds als monument beschermde zomereik met de onmiddellijke omgeving. Deze boom werd gerooid.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de waarde van de omgeving van de zomereik als volgt werd gemotiveerd: “Omwille van het algemeen belang als noodzakelijke “bufferzone” omheen de als monument te beschermen boom."

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO000807, Zomereik met omgeving - Baardegemkouter, advies KCML (1990).


Waarden

De onmiddellijke omgeving van de eik is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemene belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

in casu beeldbepalende waarde


Aanduiding van

Is de bescherming van

Geknotte zomereik als hoekboom

Baardegem (Aalst)
De reeds gerooide zomereik stond op de Baardegemkouter, op de grens van twee landbouwpercelen en naast een kruispunt van twee loswegen.