Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Zomereik met omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van tot (opheffing)

De rechtsgeldigheid van dit aanduidingsobject is niet meer actueel.
ID
8267
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8267

Besluiten

Geknotte zomereik en omgeving
definitieve opheffingsbesluiten: 17-04-2024  ID: 15354

Geknotte zomereik en omgeving
voorlopige opheffingsbesluiten: 22-11-2023  ID: 15220

Eik en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 02-03-1990  ID: 2358

Beschrijving

De bescherming omvatte de reeds als monument beschermde zomereik met de onmiddellijke omgeving. Deze boom werd gerooid.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht in 1990 een advies uit waarbij de waarde van de omgeving van de zomereik als volgt werd gemotiveerd: “Omwille van het algemeen belang als noodzakelijke “bufferzone” omheen de als monument te beschermen boom."

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO000807, Zomereik met omgeving - Baardegemkouter, advies KCML (1990).
Op 22 november 2023 werd de bescherming van de onmiddellijke omgeving van de geknotte zomereik als dorpsgezicht voorlopig en op 17 april 2024 definitief opgeheven omdat de erfgoedwaarden onherstelbaar zijn aangetast of verloren gegaan. In 1994 is de geknotte zomereik op maaiveldhoogte afgebroken tijdens een storm.


Waarden

De onmiddellijke omgeving van de eik was beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemene belang gevormd door de:

artistieke waarde

in casu beeldbepalende waarde

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Geknotte zomereik als hoekboom

Baardegem (Aalst)
De reeds gerooide zomereik stond op de Baardegemkouter, op de grens van twee landbouwpercelen en naast een kruispunt van twee loswegen.


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.