Herberg De Pelikaan

Beschermd monument van 05-01-2004 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Dendermonde
Deelgemeente Dendermonde
Straat Grote Markt
Locatie Grote Markt 30 (Dendermonde)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/42006/301.1
  • OO002990

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Herberg De Pelikaan

Grote Markt 30, Dendermonde (Oost-Vlaanderen)

Vroegere woning "De Pelikaan", thans gekend als café "Den Helleput". Deze woning, waarvan de vermeldingen teruggaan tot de 16de eeuw, behoort tot de uitzonderlijke gebouwen met een behouden laat 17de-eeuwse kern.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De herberg De Pelikaan is beschermd als monument.

Waarden

De voormalige herberg De Pelikaan is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Dit in kern 17de-eeuws diephuis, de voormalige herberg De Pelikaan, Hotel Café Royal en thans gekend als café Den Helleput, is illustratief voor de late barokstijl met typerende klokgevel met 19de- en 20ste-eeuwse aanpassingen én behoort tot de uitzonderlijke behouden vooroorlogse gebouwen.
Het beeldbepalend gebouw markeert de noordwestelijke hoek van de Grote Markt en bepaalt samen met het Vleeshuis het historisch uitzicht van het plein. Het is een representatief voorbeeld van een na-oorlogse renovatie waarbij de voorgevel naar de oorspronkelijke barokke klokgevel herbouwd werd en zodoende herinnert aan de diversiteit van bouwstijlen aan de Grote Markt. De voormalige herberg behield de 17de-eeuwse structuur met tongewelf de kelder, houten structuur met moerbalken en balklagen, gestucte zoldering met kooflijsten op de bovenverdieping en een samengestelde spantenstructuur. De deurtravee wordt nog steeds gekenmerkt door het merkwaardig bovenlicht met ovale cartouche met zwanen en slangenstaart, dat mogelijk uit de eerste helft van de 19de eeuw dateert.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.