Beschermd monument

Herberg De Pelikaan

Beschermd monument van 05-01-2004 tot heden

ID
8269
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8269

Besluiten

Grote Markt met gebouwen
definitieve beschermingsbesluiten: 05-01-2004  ID: 4160

Beschrijving

De herberg De Pelikaan is beschermd als monument.Waarden

De voormalige herberg De Pelikaan is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Dit in kern 17de-eeuws diephuis, de voormalige herberg De Pelikaan, Hotel Café Royal en thans gekend als café Den Helleput, is illustratief voor de late barokstijl met typerende klokgevel met 19de- en 20ste-eeuwse aanpassingen én behoort tot de uitzonderlijke behouden vooroorlogse gebouwen.
Het beeldbepalend gebouw markeert de noordwestelijke hoek van de Grote Markt en bepaalt samen met het Vleeshuis het historisch uitzicht van het plein. Het is een representatief voorbeeld van een na-oorlogse renovatie waarbij de voorgevel naar de oorspronkelijke barokke klokgevel herbouwd werd en zodoende herinnert aan de diversiteit van bouwstijlen aan de Grote Markt. De voormalige herberg behield de 17de-eeuwse structuur met tongewelf de kelder, houten structuur met moerbalken en balklagen, gestucte zoldering met kooflijsten op de bovenverdieping en een samengestelde spantenstructuur. De deurtravee wordt nog steeds gekenmerkt door het merkwaardig bovenlicht met ovale cartouche met zwanen en slangenstaart, dat mogelijk uit de eerste helft van de 19de eeuw dateert.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Herberg De Pelikaan

Grote Markt 30 (Dendermonde)
Deze woning, waarvan de vermeldingen teruggaan tot de 16de eeuw, behoort tot de uitzonderlijke gebouwen met een behouden laat 17de-eeuwse kern. De voormalige herberg telt drie traveeën, twee bouwlagen en een hoge in- en uitgezwenkte gevel onder zadeldak. De geveltop in twee geledingen met sierankers en oculus onder het bekronende driehoekig fronton is gedateerd 1685.